Ledige stillinger

Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut via søknadsportalen Jobbnorge, på regjeringen.no og på denne nettsiden.

Fagsjef (utredningsleder) i Skatteøkonomisk avdeling

Det ledige vikariatet er i seksjon for næringsøkonomi.

 

Vikariatet har en varighet på ett år med mulighet for fast tilsetting. Seksjonen arbeider med økonomiske problemstillinger knyttet til skattlegging av selskaper, selvstendig næringsdrivende og aksjonærer. Seksjonen koordinerer også departementets arbeid med struktur- og næringsøkonomiske spørsmål.

Stillingen omfatter økonomiske analyser av selskapsskatteregler, aksjonærbeskatning og tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet i næringslivet.

Søknadsfrist: 12. desember 2017

For mer informasjon trykk her.

Økonom

Det er ledig vikariat som økonom i Skatteøkonomisk avdeling.

 

Skatteøkonomisk avdeling har ansvaret for skatter og avgifter i de årlige statsbudsjettene. Avdelingen er delt inn i fire seksjoner: seksjon for personskatter og fordeling, seksjon for næringsøkonomi, seksjon for avgift og toll og seksjon for energi og klima.

Både nyutdannede kandidater med gode resultater og dyktige økonomer med relevant erfaring oppfordres til å søke. Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver er det nødvendig med relevant erfaring.

Søknadsfrist: 12. desember 2017.

For mer informasjon trykk her.

 

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter.

 

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder.

Søknader vurderes løpende. Søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. For vårsemesteret er søknadsfristen 1. november.

For mer informasjon trykk her.