Ledige stillinger

Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut via søknadsportalen Jobbnorge, på regjeringen.no og på denne nettsiden.

Underdirektør

Den ledige stillingen er i Næringsseksjonen og er ledig fra 1. september 2018.

 

Underdirektøren vil i utgangspunktet ha som oppgave å koordinere arbeidet med budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i saker som gjelder Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet. Seksjonen har i tillegg ansvar for saker i tilknytning til Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Det kreves mastergrad med gode resultater innen økonomi eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning, erfaring fra statlig budsjettarbeid, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode samarbeids- og lederegenskaper.

Søknadsfrist: 1. august 2018

For mer informasjon trykk her.

Økonom

Økonomiavdelingen har to ledige vikariater for økonomer.

 

Arbeidsoppgaver vil blant annet være makroøkonomiske analyser, utvikling av og arbeid med økonomiske modeller, bidrag til nasjonalbudsjettet, samt å bistå politisk ledelse med utredninger og foredrag. De som ansettes må ha sterke analytiske evner og gode kunnskaper om makroøkonomi.

Erfaring vil telle positivt med i vurderingen, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

 

Søknadsfrist: 3. august 2018

For mer informasjon trykk her.

Tryggleik og beredskap

I Administrasjonsavdelinga, Seksjon for økonomi og verksemdsstyring, er det ledig fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar.

 

Den som vert tilsett, vil få ein sentral rolle i arbeidet med tryggleik og beredskap, både internt i departementet, overfor underliggjande verksemder og i koordinering av Finansdepartementets sektoransvar.

Vi ser etter ein kandidat med:

  • Relevant høgare utdanning og noko erfaring frå området tryggleik og beredskap. Erfaring frå eller interesse for området informasjons-/ikt-tryggleik er ønskeleg.
  • God skriftleg og munnleg framstillingsevne.
  • Gode samarbeidseigenskapar og analytiske evner
  • Evne til å arbeide sjølvstendig, initiativ og pågangsmot.
  • Relevant bakgrunn kan vere erfaring frå arbeid i eit departement eller anna offentleg verksemd.

Søknadsfrist: 7. august 2018.

For mer informasjon trykk her.

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter.

 

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder.

Søknader vurderes løpende. Søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. For vårsemesteret er søknadsfristen 1. november.

For mer informasjon trykk her.