Ledige stillinger

Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut via søknadsportalen Jobbnorge, på regjeringen.no og på denne nettsiden.

Ekspedisjonssjef

Vi søker en ny leder for Administrasjonsavdelingen

 

Søkeren må ha gode analytiske evner og være utviklings- og resultatorientert. Lederen må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, kunne motivere medarbeiderne og ha gode samarbeidsevner. Personen som tilsettes må ha master fra universitet eller høyskole. Det er nødvendig med relevant ledererfaring og dokumentert kunnskap om statsforvaltningen.

Erfaring fra departementsarbeid er en fordel. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Søknadsfrist: 24. april 2017

For mer informasjon trykk her.

Siviløkonom/samfunnsøkonom/statsviter

Vår Finansavdeling søker ny medarbeider

 

Du vil arbeide i en av budsjettseksjonene i avdelingen.  En saksbehandler har normalt hovedansvar for alle saker under ett departement, og vurderer økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av nye forslag fra dette departementet. Du vil arbeide med budsjettforslag, strukturpolitiske forslag som departementene utreder over lengre tid og dagsaktuelle saker som er oppe til beslutning.

Vi arbeider ofte med korte tidsfrister og mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, vurdere og presentere komplekse saker klart og kortfattet.

Søknadsfrist 28. april 2017

For mer informasjon trykk her.

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker.

 

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene.

Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene,  men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

Søknadsfrist: 1. mai 2017

For mer informasjon trykk her.

Bli en del av kommunikasjonsteamet

Finansdepartementet er på utkikk etter en erfaren og engasjert kommunikasjonsrådgiver

 

Finansdepartementet er på utkikk etter en erfaren og engasjert kommunikasjonsrådgiver med interesse for og innsikt i de viktige fagområdene som vi ivaretar.

Du vil arbeide med et bredt spekter kommunikasjonsoppgaver i et hektisk miljø der det stilles høye krav til presisjon og integritet. Sammen med dyktige medarbeidere vil du også få anledning til å videreutvikle departementets kommunikasjonsarbeid. Du må derfor være sterk både strategisk og operativt.

Søknadsfrist: 2. mai 2017

For mer informasjon trykk her.

Rådgiver/seniorrådgiver

I Administrasjonsavdelingen er det ledig en stilling i Dokumentasjons- og IKT-seksjonen

 

Finansdepartementet arbeider med å utnytte og utvikle saksbehandlingsverktøy og forenkle arbeidsprosessene. Digitalisering og automatisering er også viktig for departementet. Vi ser etter en person som kan styrke departementet på disse områdene. Den som tilsettes vil få utviklings- og saksbehandleroppgaver innenfor områdene arkiv/ dokumentasjon og saksbehandling, SharePoint og WebSak. Brukerstøtte på nevnte systemer og løpende driftsoppgaver inngår også i stillingen.

Søknadsfrist: 12. mai 2017

For mer informasjon trykk her.