Ledige stillinger

Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut via søknadsportalen Jobbnorge, på regjeringen.no og på denne nettsiden.

Jurist (lovrådgiver)

Vi søker etter to dyktige og engasjerte jurister med bred erfaring innen skatte- og avgiftsrett.

 

Vi søker etter to dyktige og engasjerte jurister med bred erfaring innen skatte- og avgiftsrett til stilling som lovrådgiver i Skattelovavdelingen. Avdelingen har blant annet et hovedansvar for å:

  • utarbeide forslag til de årlige skatte- og avgiftsopplegg,
  • ansvaret for regelverket om skatter og avgifter, i tillegg til å være faglig sekretariat for den politiske ledelse i departementet,
  • arbeidet i avdelingen går særlig ut på å forberede ny skattelovgivning og å tolke gjeldende regler,
  • avdelingen har internasjonale arbeidsoppgaver, som å forhandle skatteavtaler med andre land og være med i arbeidsgrupper i internasjonale organ.

Søknadsfrist: 25. mai 2018

For mer informasjon trykk her.

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter.

 

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder.

Søknader vurderes løpende. Søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. For vårsemesteret er søknadsfristen 1. november.

For mer informasjon trykk her.