Ledige stillinger

Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut via søknadsportalen Jobbnorge, på regjeringen.no og på denne nettsiden.

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter.

 

Praktikanten får tildelt fadder og blir tilknyttet en av avdelingens fagseksjoner. Som praktikant i Skattelovavdelingen blir du involvert i saker på samme måte som en ansatt. Arbeidsoppgavene er varierte og kan blant annet bestå i å utrede ulike juridiske problemstillinger, lov- og forskriftsarbeid og skrive svar på henvendelser om regelverket. Det vil også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

Vi tar sikte på å velge ut praktikanter for både høsten 2017 og våren 2018 i denne runden.

Søknadsfrist: 3. mars 2017

For mer informasjon trykk her.

Jurist (18 månaders engasjement som trainee)

Vil du være med å førebu morgondagens skattereglar?

 

Finansdepartementet søkjer jurist til 18 månaders engasjement som trainee i Skattelovavdelinga.

Denne stillinga er lyst ut via traineeprogrammet for personar med nedsett funksjonsevne og høgare utdanning. Meir informasjon om programmet og kven som kan søkje finn du her. Søkjarane vil bli bedne om å sende inn ei eigenerklæring om at dei er i målgruppa for traineeprogrammet og har nedsett funksjonsevne.

Søknadsfrist: 29. mars 2017.

For mer informasjon trykk her.

 

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker.

 

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene.

Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene,  men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

Søknadsfrist: 1. mai 2017

For mer informasjon trykk her.