Ledige stillinger

Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut via søknadsportalen Jobbnorge, på regjeringen.no og på denne nettsiden.

Fagdirektør

Vi søker en dyktig og strategisk orientert fagdirektør til å lede arbeidet med kvalitetssikring i Finansdepartementet.

 

Du vil lede et lite team i seksjonen med løpende ansvar for oppfølgingen av investeringsprosjekter under ordningen, og delta i dette arbeidet. Samtidig får du ansvar for å utvikle kvalitetssikringsordningen videre og forbedre kunnskapen på fagfeltet. Du vil samarbeide tett med budsjettseksjonene i avdelingen og med departementene som har store investeringsprosjekter, og bidra i arbeidet med saker opp mot politisk beslutning. Du vil også være kontaktpunkt for de eksterne kvalitetssikrene og følge opp Forskningsprogrammet Concept ved NTNU.

Søknadsfrist: 12. april 2018

For mer informasjon om stillingen trykk her.

 

Avdelingsdirektør

I Finansavdelingen er det ledig stilling som leder for Næringsseksjonen.

 

Det kreves gode resultater fra mastergrad eller høyere grad innen økonomisk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning. Det kreves også erfaring fra statlig budsjettarbeid, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode samarbeids- og lederegenskaper. Det vil bli lagt vekt på god økonomisk forståelse, faglige kvalifikasjoner og kjennskap til sentralforvaltningen. Kjennskap til fagområdene seksjonen arbeider med vil være en fordel.

Avdelingsdirektøren inngår i avdelingens ledergruppe.

 

Søknadsfrist: 12. april 2018

 

For mer informasjon trykk her.

Økonom

Økonomiavdelingen søker en økonom til seksjon for realøkonomi, arbeidsmarked og prognoser.

 

Seksjonen analyserer utviklingen i norsk økonomi og lager makroøkonomiske prognoser til arbeidet med statsbudsjettet. I tillegg jobber seksjonen med arbeidsmarkedspolitikk og inntektspolitiske spørsmål. Vi bistår finansministeren med faglige råd og vurderinger på disse områdene. Seksjonen er også ansvarlig for å koordinere arbeidet med nasjonalbudsjettet i departementet, og for dataflyten i avdelingen.

Erfaring fra arbeid med arbeidsmarkedsspørsmål vil telle positivt med i vurderingen, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Søknadsfrist: 2. april 2018.

For mer informasjon trykk her.

Studentengasjement

Finansdepartementet tilbyr to lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av august 2018.

 

Studentene vil bli tilknyttet hver sin avdeling, henholdsvis Avdeling for formuesforvaltning og Økonomiavdelingen, og vil få tildelt en fadder. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å se på ulike faglige problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet.

Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater.

Søknadsfrist: 8. april 2018

For mer informasjon trykk her.

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter.

 

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder.

Søknader vurderes løpende. Søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. For vårsemesteret er søknadsfristen 1. november.

For mer informasjon trykk her.