Student

Praktikantordning for studenter

Formålet med praktikantoppholdet er å gi deg en opplevelse av hvordan det er å jobbe som jurist i Finansdepartementet.
Tilbudet gis i vår Skattelovavdeling og vår Finansmarkedsavdeling. Praktikantoppholdet er lønnet og med fire til seks ukers varighet, og kan gjennomføres både ved vår- og høstsemesteret. Som praktikant hos oss får du anledning til å jobbe med saker i skjæringspunktet mellom juss, fag og politikk og får være en del av et sterkt fagmiljø som gir råd til vår politiske ledelse.

Vi ser etter deg som har:
-fullført 3. studieår/avdeling
-gode eksamensresultater

Hvordan søke:
– Finansmarkedsavdelingen: Søknadsfrist for praktikantopphold vårsemesteret er 1. november, og søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. Utlysningen legges ut i god tid før søknadsfristen. Dersom du har spørsmål til praktikantordningen i Finansmarkedsavdelingen, kan du kontakte: førstekonsulent Erik Styren, tlf. 22 24 45 25, e-post: erik.styren@fin.dep.no

– Skattelovavdelingen:Søknadsfrist for praktikantopphold høsten 2017 og våren 2018 er 3. mars 2017Dersom du har spørsmål til praktikantordningen i Skattelovavdelingen, kan du kontakte: underdirektør Øyvind Sørvåg på tlf. 22 24 42 11, e-post: oyvind.sorvag@fin.dep.no