Ansatte om Finansdepartementet

 

 

 

 

 

 

Vi har spurt 14 ansatte fra våre syv avdelinger om deres vei til Finansdepartementet, arbeidshverdagen deres og hva de liker ved jobben sin. I tillegg spurte vi blant annet om
hvordan de bruker sin faglige bakgrunn, og om deres tips og råd til andre som ønsker seg en karriere hos oss.