Tilbudet for jurister

Praktikantoppholdet gis i vår Skattelovavdeling og vår Finansmarkedsavdeling, og er lønnet med fire til seks ukers varighet. Oppholdet kan gjennomføres både ved vår- og høstsemesteret. Som praktikant hos oss får du anledning til å jobbe med saker i skjæringspunktet mellom juss, fag og politikk og får være en del av et sterkt fagmiljø som gir råd til vår politiske ledelse.

Vi ser etter deg som har fullført 3. studieår/avdeling og har gode eksamensresultater.

Tilbudet for økonomer

Dette er et studentengasjement som kan variere ved følgende avdelinger: vår Avdeling for formuesforvaltning, og/eller vår Økonomiavdeling, og/eller vår Skatteøkonomisk avdeling, og/eller vår Finansavdeling. Engasjementet er lønnet og med fire til seks ukers varighet, og gjennomføres januar/februar eller august. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å se på ulike økonomiske problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Kunnskap om porteføljeforvaltning, mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.

Vi ser etter deg som går på 3., 4. eller 5. studieår og har oppnådd meget gode eksamensresultater.

Hvordan søke

Finansmarkedsavdelingen: Søknadsfrist for praktikantopphold høsten 2019 kommer snart. Utlysningen legges ut i god tid før søknadsfristen. Dersom du har spørsmål til praktikantordningen i Finansmarkedsavdelingen, kan du kontakte: rådgiver Erik Styren, tlf. 22 24 45 25, e-post: erik.styren@fin.dep.no

Skattelovavdelingen: Søknadsfrist for praktikantopphold høsten 2019 kommer snart. Utlysningen legges ut i god tid før søknadsfristen. Dersom du har spørsmål til praktikantordningen i Skattelovavdelingen, kan du kontakte: rådgiver Sara H. Øiestad, tlf. 22 24 42 72, e-post: Sara-Hjelle.Oiestad@fin.dep.no

Avdeling for formuesforvaltning: Ny søknadsfrist for august 2019 kommer snart. Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Avdeling for formuesforvaltning kan du kontakte: rådgiver Iver Berge Vikøren, tlf. 22 24 45 17, epost: iver-berge.vikoren@fin.dep.no

Økonomiavdelingen:  Ny søknadsfrist for august 2019 kommer snart. Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Økonomiavdelingen kan du kontakte: rådgiver Merethe Eriksrud Lund, tlf. 22 24 45 02, epost: merethe.eriksrud.lund@fin.dep.no

Skatteøkonomisk avdeling: Ny søknadsfrist for august 2019 kommer snart. Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Skatteøkonomisk avdeling kan du kontakte: rådgiver Julie Johnsen, tlf. 22 24 44 75, e-post: Julie.Johnsen@fin.dep.no

Finansavdelingen: Ny søknadsfrist for august 2019 kommer snart. Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet i Finansavdelingen kan du kontakte: fagsjef Vegard Hole Hirsch, tlf. 22 24 41 35, e-post: Vegard-Hole.Hirsch@fin.dep.no