Tilbudet for jurister

Praktikantoppholdet gis i vår Skattelovavdeling og vår Finansmarkedsavdeling, og er lønnet med fire til seks ukers varighet. Oppholdet kan gjennomføres både ved vår- og høstsemesteret. Som praktikant hos oss får du anledning til å jobbe med saker i skjæringspunktet mellom juss, fag og politikk og får være en del av et sterkt fagmiljø som gir råd til vår politiske ledelse.

Vi ser etter deg som har fullført 3. studieår/avdeling og har gode eksamensresultater.

Tilbudet for økonomer

Dette er et studentengasjement som kan variere ved følgende avdelinger: Avdeling for formuesforvaltning, og/eller Økonomiavdeling, og/eller Skatteøkonomisk avdeling, og/eller Finansavdeling, og/eller Utviklingsprogrammet. Engasjementet er lønnet og med fire til seks ukers varighet, og gjennomføres januar/februar eller august. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å se på ulike økonomiske problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Kunnskap om porteføljeforvaltning, mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.

Vi ser etter deg som går på 3., 4. eller 5. studieår og har oppnådd meget gode eksamensresultater.

Hvordan søke

Finansmarkedsavdelingen: Dersom du har spørsmål til praktikantordningen i Finansmarkedsavdelingen, kan du kontakte: rådgiver Erik Styren, tlf. 22 24 45 25, e-post: erik.styren@fin.dep.no

Skattelovavdelingen: Søknadsfrist for praktikantopphold for våren 2021 er satt til 1.oktober.2020.  Dersom du har spørsmål til praktikantordningen i Skattelovavdelingen, kan du kontakte: Seniorrådgiver Sara H. Øiestad, tlf. 22 24 42 72, e-post: Sara-Hjelle.Oiestad@fin.dep.no

Avdeling for formuesforvaltning: Søknadsfrist for høst 2021 kommer. Dersom du har spørsmål til engasjementet i Avdeling for formuesforvaltning kan du kontakte: rådgiver Iver Berge Vikøren, tlf. 22 24 45 17, e-post: iver-berge.vikoren@fin.dep.no

Økonomiavdelingen:  Avdelingen tilbyr ikke engasjement for våren 2021. Dersom du har spørsmål til engasjementet i Økonomiavdelingen kan du kontakte: Rådgiver Linn Karina Stormo, tlf. 22 24 45 15, e-post: linn.karina.stormo@fin.dep.no

Skatteøkonomisk avdeling: Søknadsfrist for januar 2021 er satt til 29.september. Dersom du har spørsmål til engasjementet i Skatteøkonomisk avdeling kan du kontakte: rådgiver Ola Helseth Hektoen, tlf. 22 24 4454, e-post: ola-helseth.hektoen@fin.dep.no

Finansavdelingen: Søknadsfrist for januar 2021 er satt til 29.september.2020 Dersom du har spørsmål til engasjementet i Finansavdelingen kan du kontakte: Rådgiver Jarle Aarbakke Tollaksen, tlf. 22 24 4382, e-post: Jarle-Aarbakke.Tollaksen@fin.dep.no

Utviklingsprogrammet: Søknadsfrist for januar 2021 er satt til 29.september 2020. Dersom du har spørsmål til engasjementet i Utviklingsprogrammet kan du kontakte: fagsjef Jostein Eide, tlf. 22 24 45 79, e-post: jostein.eide@fin.dep.no 

 

Alle stillingene publiseres her i god tid før søknadsfristen.