Ønsker du å bli bedre kjent med Finansdepartementet?

Vi deltar på ulike profileringsarrangement i løpet av året! 

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å koordinere noe i felleskap, kan du kontakte hasv@fin.dep.no