Foto: Rune Kongsro
ANDERS | ADA

«Jeg søkte på jobben fordi jeg hadde hørt at det arkivfaglige miljøet her var veldig bra, samtidig som det virket interessant å se hvordan det jobbes med statsbudsjettet, skatteloven og pensjonsfondet.»

ANDERS | ADA

Jeg har studert historie på NTNU og arkivfag på Universitetet i Oslo (UiO). Under studiene på UiO jobbet jeg som vikar i arkivet i Utenriksdepartementet. Mens jeg var vikar der, ble det utlyst et engasjement i Finansdepartementet. Jeg søkte på jobben fordi jeg hadde hørt at det arkivfaglige miljøet her var veldig bra, samtidig som det virket interessant å se hvordan det jobbes med statsbudsjettet, skatteloven og pensjonsfondet.

En typisk arbeidshverdag varierer veldig mye, i perioder er det mye prosjektjobbing, som da vi innførte nytt saksbehandlingssystem eller nå når vi skal innføre ny versjon av systemet. Ellers består hverdagen av journalføring av inngående dokumenter, brukerstøtte i saksbehandlersystemet og besvarelse av interne og eksterne henvendelser om for eksempel innsyn. Det jeg liker med jobben, er muligheten til å arbeide med forskjellige prosjekter der jeg får være med på å videreutvikle departementets arbeidsmetoder og verktøy, og kontakten med hyggelige kollegaer i de forskjellige avdelingene gjennom brukerstøtte og opplæring.

Når det gjelder min faglige bakgrunn, er det arkivstudiene jeg bruker mest i hverdagen, spesielt forståelse av forvaltningsloven og offentlighetsloven. Det meste jeg gjør, har jeg lært etter jeg begynte å jobbe i Finansdepartementet. Til slutt vil jeg si at Finansdepartementet kjennetegnes av sin faglige styrke. I tillegg er man flinke til å ta vare på det sosiale livet med forskjellige arrangementer man kan være med på.