Øyvinn |FMA

«Ingen arbeidsdager i departementet er like! I løpet av en arbeidsdag kan vi jobbe med alt fra enkeltsaker til større lovsaker, men kan også bli satt til å forberede taler eller informasjon for den politiske ledelsen i departementet»

EYVINN | FMA

Jeg begynte min yrkeskarriere som advokatfullmektig i et av de større advokatfirmaene i Oslo. Videre har jeg arbeidet som skattejurist i Skattedirektoratet. Det er mange grunner til at jeg søkte meg til Finansdepartementet. Et sterkt fagmiljø, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, mulighet for å arbeide internasjonalt samt en unik anledning til å lære mer om og delta i politiske beslutningsprosesser er noen av hovedgrunnene.

Ingen arbeidsdager i departementet er like! I løpet av en arbeidsdag kan jeg jobbe med alt fra enkeltsaker til større lovsaker, men kan også bli satt til å forberede taler eller informasjon for den politiske ledelsen i departementet. Jeg liker at hverdagen min er variert og at jeg stadig får faglig utfordrende arbeidsoppgaver. I Finansdepartementet får man tidlig mye ansvar og anledning til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre dyktige kollegaer. Det gir grunnlag for en god faglig utvikling.

Som jurist i Finansdepartementet bruker jeg min faglige bakgrunn i det daglige arbeidet hele tiden. Anvendelse av den juridiske metode er nøkkelen til alt faglig arbeid jeg foretar meg, eksempelvis ved behandling av en klagesak eller ved utarbeidelse av nye lovforslag.

Jeg oppfordrer studenter til å arbeide hardt under studiet for å skaffe seg en solid faglig forståelse. Dersom anledningen byr seg, vil jeg videre oppfordre studenter til å ta valgfag i utlandet. Selv tok jeg valgfagene mine ved et universitet i Frankrike, noe som ga meg et unikt innblikk i fransk og europeisk lovgivning samtidig som jeg fikk anledning til å lære fransk. Dette har jeg hatt nytte av i mitt arbeid i departementet.

Åpner det seg en mulighet for en jobb i Finansdepartementet, anbefaler jeg på det sterkeste å gripe sjansen og søke!

INGVILD | FMA

Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, med valgemner fra Queen Mary’s University i London. Da jeg var ferdig på jussen, startet jeg i Finanstilsynet, der jeg jobbet med børs- og verdipapirrett. Etter tre år i Finanstilsynet søkte jeg meg til Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet. Her har jeg også jobbet med verdipapirrett, men i tillegg mye med regelverket knyttet til bank og finans. Da jeg søkte på jobben, syntes jeg det virket spennende å få et nærmere innblikk i lovgivningsprosesser, og også i hvordan samspillet mellom den politiske ledelsen og embetsverket fungerer.

I løpet av en arbeidsdag kan jeg typisk jobbe med enkeltstående saker, for eksempel klagesaker på mitt område, med lovarbeid eller med å følge opp regelverksutvikling i EU. Noen dager er jeg med i møter med andre offentlige etater eller markedsaktører, og innimellom deltar jeg på møter i EU-systemet. En spennende side ved jobben er at jeg hele tiden får faglige utfordringer og muligheten til å utforme avgjørelser i prinsipielle saker. Det er også interessant å få følge med på utviklingen av EU-regelverket og hvordan dette implementeres i norsk rett, og å følge med på prosessen fra direktivforslag til norsk regelverk.

Jussen er med i stort sett alt jeg gjør. Jeg møter stadig nye rettslige problemstillinger, som kan dreie seg om alt fra utforming av lovtekst eller proposisjoner til konkrete problemstillinger i enkeltsaker. Begge deler er morsomt å jobbe med som jurist, og det er fint at jobben tilbyr en blanding av teoretisk og praktisk vinkling på jussen.

Finansdepartementet er en veldig spennende arbeidsplass! Allerede tidlig i karrieren vil man oppleve å få ansvar og arbeide med store og viktige saker. Det er selvfølgelig en fordel å være spesielt interessert i de områdene vi jobber med, det sier seg kanskje selv. Som jurist i Finansmarkedsavdelingen er det en fordel også å være interessert i økonomi, uten at man nødvendigvis behøver å ta en ekstra grad på universitetet av den grunn. I tillegg er Finansdepartementet en fleksibel arbeidsplass som gjør det mulig å kombinere en faglig utfordrende jobb med familieliv.