Rekrutteringsprosessen

Alle våre ledige stillinger lyses ut via søknadsportalen Jobbnorge, på regjeringen.no og på denne nettsiden.

Søknad

Vi får ofte svært mange søknader til våre ledige stillinger. Det er viktig at du skriver klart om hva som er din motivasjon for å søke akkurat denne stillingen, og hvorfor du kan være rett kandidat.

Intervju

Vi gjennomfører intervjuene kort tid etter søknadsfristens utløp. Dersom du blir invitert til førstegangsintervju vil du møte leder for seksjonen som skal ansette og som oftest en annen medarbeider eller leder som er med i utvelgelsesprosessen. I dette intervjuet ønsker vi å høre litt mer om din motivasjon for jobben og relatere din bakgrunn og erfaring opp mot den aktuelle stillingen. For de fleste stillinger gjennomfører vi også et annengangsintervju med de kandidatene vi vurderer som mest kvalifisert for stillingen etter første runde.

Tester og case

For de kandidatene vi ønsker å invitere tilbake til andregangsintervju sender vi ofte en personlighets- og/eller evnetest, som brukes som en del av vurderingsgrunnlaget. Dersom du tar en slik test hos Finansdepartementet vil du alltid få en tilbakemelding på dine resultater i annengangsintervjuet av en person som er sertifisert i bruken av verktøyene som benyttes (OPQ32 personlighetstest og Verify evnetester fra CEB-SHL).

Det benyttes også ofte en muntlig eller skriftlig faglig relevant oppgave som del av rekrutteringsprosessen. Det varierer fra gang til gang hvor i prosessen en slik oppgave gis til kandidatene.

Bakgrunnssjekk

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk som en del av prosessen. Det gjør oss sikrere på at vi rekrutterer rett kompetanse og bidrar til en rettferdig evaluering av søkere til stillinger. Semac gjennomfører på våre vegne en systematisk kilde – og dokumentkontroll av opplysninger søkere gir om utdanning og arbeidserfaring. Det innhentes ingen informasjon uten samtykke fra kandidat.

Arbeid i Finansdepartementet kan omfatte håndtering av sensitiv informasjon og søkere bør derfor kunne sikkerhetsklareres.

Innstilling og tilbud

Etter at vi har gått gjennom punktene over, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene.  Den aktuelle kandidaten blir kontaktet og tilbudt stillingen, og får et tilbudsbrev med opplysninger om lønn og andre ansettelsesvilkår. Øvrige kandidater  som har vært på intervju får beskjed når valgt kandidat har takket ja til stillingen. Kandidater som ikke har vært inne til intervju får e-post med avslag når stillingen er besatt.

Søkerliste vil kunne bli offentliggjort med hjemmel i Lov om offentlighet i forvaltningen, paragraf 6.4. Finansdepartementet gjør oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på en offentlig søkerliste.