Student

Praktikantordning for studenter

Formålet med praktikantoppholdet er å gi deg en opplevelse av hvordan det er å jobbe som jurist og økonom i Finansdepartementet.

Tilbudet for jurister gis i vår Skattelovavdeling og vår Finansmarkedsavdeling. Praktikantoppholdet er lønnet og med fire til seks ukers varighet, og kan gjennomføres både ved vår- og høstsemesteret. Som praktikant hos oss får du anledning til å jobbe med saker i skjæringspunktet mellom juss, fag og politikk og får være en del av et sterkt fagmiljø som gir råd til vår politiske ledelse.

Vi ser etter deg som har fullført 3. studieår/avdeling og har gode eksamensresultater

Tilbudet for økonomer gis i vår Avdeling for formuesforvaltning og vår Økonomiavdeling. Praktikantoppholdet er lønnet og med fire til seks ukers varighet, og gjennomføres januar/februar. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å se på ulike økonomiske problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Kunnskap om porteføljeforvaltning, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.

Vi ser etter deg som går på 3., 4. eller 5. studieår og har oppnådd meget gode eksamensresultater.

Hvordan søke:
– Finansmarkedsavdelingen: Søknadsfrist for praktikantopphold vårsemesteret er 1. november, og søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. Utlysningen legges ut i god tid før søknadsfristen. Dersom du har spørsmål til praktikantordningen i Finansmarkedsavdelingen, kan du kontakte: førstekonsulent Erik Styren, tlf. 22 24 45 25, e-post: erik.styren@fin.dep.no

– Skattelovavdelingen: Søknadsfrist for praktikantopphold høsten 2018 og våren 2019 er 2. mars 2018Dersom du har spørsmål til praktikantordningen i Skattelovavdelingen, kan du kontakte: underdirektør Øyvind Sørvåg på tlf. 22 24 42 11, e-post: oyvind.sorvag@fin.dep.no

– Avdeling for formuesforvaltning og Økonomiavdelingen: Søknadsfrist for praktikantoppholdet august 2018 er 8. april 2018. Dersom du har spørsmål til praktikantoppholdet kan du kontakte: Iver Berge Vikøren, førstekonsulent i Avdeling for formuesforvaltning, tlf. 22 24 45 17, epost: iver-berge.vikoren@fin.dep.no eller Merethe Eriksrud Lund, rådgiver i Økonomiavdelingen, tlf. 22 24 45 02, epost: merethe.eriksrud.lund@fin.dep.no