Om oss

Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Finansdepartementet består av syv avdelinger; seks fagavdelinger og en administrasjonsavdeling, i tillegg til Kommunikasjonsenheten og Etatsstyringsenheten.