Åsmund | SØ

«Jeg opplever at våre vurderinger blir lyttet til, både av politisk ledelse og i andre departementer. Det er spennende.»