Foto: Rune Kongsro
Øyvinn | FMA

«Finansdepartementet er en veldig spennende arbeidsplass! Allerede tidlig i karrieren vil man oppleve å få ansvar og arbeide med store og viktige saker.»