Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer.

 
Hva jobber man med hos oss?
 
Hvordan ser en typisk hverdag ut?
 
Vår kultur
 
Kompetanseutvikling
 
Hva forventer vi av våre medarbeidere