Historie og fakta om FIN

Departementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter.

Finansdepartementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med sine faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

Departementet het frem til 1999 Finans- og tolldepartementet. Siden 1978 har departementet alene disponert Den gamle regjeringsbygningen i Akersgata 40, og bygningen blir derfor ofte kalt bare Finansdepartementet. Departementet har hatt tilhold i bygningen fra 1906, men fra starten av sammen med andre departementer og statsetater. Øverste embetsmann i Finansdepartementet har tittelen finansråd.

Departementet har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere og har ca. 300 ansatte. Finansdepartementet har et ansvar for en rekke underliggende etater: Skatteetaten, Tolletaten, Statistisk sentralbyrå, Finanstilsynet, Direktoratet for økonomistyring og forvaltning av Statens pensjonsfond. Til sammen har disse virksomhetene rundt 10 000 ansatte.

Les mer om Finansdepartementets ansvarsområder og oppgaver på www.regjeringen.no