For mer informasjon om avdelingene, se regjeringen.no – Om Finansdepartementet. Se også departementets organisasjonskart.

 
Avdeling for formuesforvaltning (AFF)
 
Finansavdelingen (FA)
 
Finansmarkedsavdelingen (FMA)
 
Skattelovavdelingen (SL)
 
Skatteøkonomisk avdeling (SØ)
 
Økonomiavdelingen (ØA)
 
Administrasjonsavdelingen (ADA)
 
Etatsstyringsavdelingen (ES)
 
Kommunikasjonsenheten (KOM)