Avdeling for formuesforvaltning (AFF)
 
Finansavdelingen (FA)
 
Finansmarkedsavdelingen (FMA)
 
Skattelovavdelingen (SL)
 
Skatteøkonomisk avdeling (SØ)
 
Økonomiavdelingen (ØA)
 
Administrasjonsavdelingen (ADA)
 
Etatsstyringsenheten (ES)
 
Kommunikasjonsenheten (KOM)