Avdeling for formuesforvaltning (AFF)
Finansavdelingen (FA)
Finansmarkedsavdelingen (FMA)
Skattelovavdelingen (SL)
Skatteøkonomisk avdeling (SØ)
Økonomiavdelingen (ØA)
Administrasjonsavdelingen (ADA)
Etatsstyringsenheten (ES)
Kommunikasjonsenheten (KOM)