Foto: DSS
Avdelinger i Finansdepartementet

Finansdepartementet består av syv avdelinger; seks fagavdelinger og en administrasjonsavdeling i tillegg til Kommunikasjonsenheten og Etatsstyringsenheten.

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)
Finansavdelingen (FA)
Finansmarkedsavdelingen (FMA)
Skattelovavdelingen (SL)
Skatteøkonomisk avdeling (SØ)
Økonomiavdelingen (ØA)
Administrasjonsavdelingen (ADA)
Etatsstyringsenheten (ES)
Kommunikasjonsenheten (KOM)