Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

 

 

HR-sjef / avdelingsdirektør

Vi søker en gjennomføringssterk, strategisk og kunnskapsrik HR-sjef som skal bidra til å utvikle vår organisasjon, gjennom medarbeiderne og lederne.

Finansdepartementet har medarbeidere med høy faglig kompetanse. Du må raskt kunne få tillit, ha evne til å skape god dialog, samt ha god rolleforståelse. HR-sjef er tett på den administrative ledelsen i departementet og har stor påvirkning på hvordan vi arbeider for å rekruttere, utvikle og beholde kompetente og motiverte medarbeidere.

HR-sjef leder HR-seksjonen med 7 årsverk. Stillingen rapporterer til ekspedisjonssjef for administrasjonsavdelingen, og er en del av hennes ledergruppe.

Sentrale oppgaver og ansvar i HR-seksjonen

  • Støtte departementsledelsen i utviklingen av departementet. Initiere og gjennomføre tiltak innen organisasjon-, arbeidsmiljø-, leder- og medarbeiderutvikling
  • Overordnet ansvar for rekrutteringsprosesser. Bistå i topplederrekruttering til underliggende virksomheter og Norges bank.
  • Profilering av Finansdepartementet som arbeidsgiver
  • Lede og gjennomføre drøfting og forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene
  • Videreutvikle og profesjonalisere HR-prosesser, herunder digitalisere og standardisere arbeidsprosesser
  • Lederstøtte til konflikthåndtering, sykefraværsoppfølging, tilrettelegging og andre personalsaker. Rådgivning til ledere og medarbeidere om HR-relaterte spørsmål
  • Lønn og personaladministrasjon
  • Sørge for et godt kunnskaps- og analysegrunnlag som utgangspunkt for strategiutvikling på HR-området
  • Lede HR-nettverk for virksomhetene i FINs sektor
  • Internt fagansvar for arbeidsrettslige spørsmål, samt arbeidsgiverpolitiske- og relaterte forvaltningspolitiske spørsmål

Kontakt og søknadsbehandling

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682, eller ekspedisjonssjef Tina Engelsrud, tlf. 93028074.

Søknad med CV sendes snarest og senest 20. mai.

Se hele utlysningen her.

Søknadene behandles gjennom Headvisor. Søk stillingen her.

 

Jurister (lovrådgjevar – førstekonsulent/ rådgjevar)

 

Vil du vere med å utforme morgondagens skattereglar?

 

Om stillinga som lovrådgjevar – Utdanning, eigenskapar og røynsle

 

Vi søkjer etter ein jurist til ledig stilling som lovrådgjevar (fast stilling) i Skattelovavdelinga.

Det blir kravd master i rettsvitskap med svært gode resultat. Til stillinga som lovrådgjevar søkjer vi etter ein dyktig og engasjert jurist med fleire års relevant praksis innan skatte- og avgiftsrett.

 

Om stillinga som førstekonsulent/rådgjevar

Ved internt tilsetting i stillinga som lovrådgjevar vil det bli ledig stilling som førstekonsulent/rådgjevar (vikariat).

For stillinga som førstekonsulent/rådgjevar er det óg eit krav om master i rettsvitskap med svært gode resultat. Det er dei same eigenskapane som er nemnde ovanfor, som blir vurdert, men krava er ikkje like store som for stillinga som lovrådgjevar. Det er ikkje naudsynt med bakgrunn i skatte- og avgiftsrett. Nyutdanna kan søkje stilling som førstekonsulent. For stilling som rådgjevar er det normalt krav om to års praksis.

Kontakt: Ekspedisjonssjef Omar G. Dajani, telefon 22 24 44 44/90 69 05 43 eller avdelingsdirektør Knut Erik Omholt, telefon 22 24 42 94/97 57 27 43.

Søknadsfrist: 19. mai 2021. Merk søknaden med referansenumer 10/21.

Les mer om stillingen her.