Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Siviløkonom /samfunnsøkonom/statsviter

 

(førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver)

 

Virker det interessant å ha hovedansvar for alle saker under ett departement og å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag om ny politikk fra dette departementet?

Om stillingen

Du vil arbeide i en av budsjettseksjonene i avdelingen. En saksbehandler har normalt hovedansvar for alle saker under ett departement og vurderer økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag om ny politikk fra dette departementet. Du vil arbeide med budsjettforslag, strukturpolitiske forslag som departementene utreder over lengre tid og dagsaktuelle saker som er oppe til beslutning. Vi arbeider ofte med korte tidsfrister og mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, vurdere og presentere komplekse saker klart og kortfattet. Du jobber selvstendig med sakene på ditt ansvarsområde. Samtidig vil du samarbeide tett med dine kolleger og nærmeste leder og få nødvendig oppfølging. Du vil tidlig få være med på å legge frem faglige råd i møte med politisk ledelse.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist 23.september.2020

Stillingen merkes med referansenummer 17/20.

 

Studentengasjement for økonomer

 

Om engasjementet

Finansdepartementet tilbyr ett til tre lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av januar 2021 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av analyser og vurderinger av ulike faglige problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du anledning til å arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk. Du vil få tildelt en fadder under hele oppholdet.

Studentene vil bli tilknyttet en avdeling, henholdsvis Skatteøkonomisk avdeling, Finansavdelingen eller Utviklingsprogrammet.

Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater. Kunnskap om porteføljeforvaltning, mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist 29.09.2020.

Søknaden merkes med referanse 16/20.

 

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen for jusstudenter

 

Om praktikantoppholdet

Finansdepartementets Skattelovavdeling søker etter to praktikanter (jusstudenter) for våren 2021. Skattelovavdelingen er et av Norges fremste fagmiljøer for skatt og avgift. Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk i politiske beslutningsprosesser.

Som praktikant hos oss vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte.

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist 1.oktober.2020

Søknaden merkes med referansenummer 15/20.

 

Økonom (førstekonsulent/rådgiver)

 

Om stillingen: 

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Norges Bank og Folketrygdfondet står for den operative gjennomføringen av fondsforvaltningen i henhold til mandater fastsatt av departementet.

Den som ansettes vil arbeide særlig med oppfølging, resultatrapportering og evaluering av forvaltningen av SPU og SPN, men må også påregne oppgaver knyttet til investeringsstrategi og ansvarlig forvaltning. Arbeidet vil bestå av både deltakelse i prosjekter og løpende oppgaver.

Utdanning

  • Utdanning i samfunnsøkonomi, industriell økonomi, finans eller tilsvarende på mastergradsnivå med meget gode faglige resultater
  • 1-3 års arbeidserfaring, gjerne fra virksomhet relatert til avdelingens arbeidsområde, men nyutdannede kan også søke

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist 30. september 2020.

Søknaden merkes med referansenummer 18/20.