Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Prosjektleder/systemutvikler (seniorrådgiver/fagsjef)

 

Om stillingen

Vi søker etter en dyktig prosjektleder og systemutvikler til ett års engasjement i Utviklings-programmet. Oppdraget vil være å lede Finansavdelingens migreringsprosjekt for å modernisere systemene for statsbudsjettet (Fia-Budsys). Prosjektet består i å klargjøre applikasjoner og migrere database fra SAP Adaptive Server Enterprise til MS SQL Server og i å gjennomføre migreringen i samarbeid med avdelingens ressurser. Vi ønsker en prosjektleder som kan planlegge og koordinere aktiviteter, men som også har kompetanse til å bidra med praktisk system­utvikling.

Utdanning, erfaring og egenskaper

Den aktuelle kandidaten har relevant utdanning med gode resultater. Kravet om utdanning kan i noen tilfeller fravikes, ved lang og relevant arbeidserfaring.

Videre kreves det

 • Minimum 5 års relevant yrkeserfaring
 • Erfaring som prosjektleder
 • Kompetanse på systembygging, applikasjons- og databasearkitektur
 • Kompetanse på Appeon PowerBuilder, SAP Adaptive Server Enterprise/Sybase og MS SQL Server
 • Erfaring med migrering fra SAP Adaptive Server Enterprise til MS SQL Server
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Evne til å argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet

Praktisk informasjon

Kontakt: Utviklingsdirektør Erik Storm, telefon 22 24 45 42/41 42 95 16 eller fagsjef Jostein Eide, telefon 22 24 45 79/91 62 29 77.

Søknadsfrist: 27. mai 2022. Søknaden merkes med referansenummer: 18/22.

Lønn: kr 700 000 – kr 900 000 (pluss betalt overtid). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Les mer om stillingen og søk her

 

Spennende sekretærstilling (ett års vikariat) (seniorkonsulent/rådgiver)

 

Om stillingen

Stillingen er plassert i Administrasjonsavdelingen som har ansvar for ulike administrative støttefunksjoner i departementet.

Stillingen inngår i et team på 6 medarbeidere som støtter departementets fagavdelinger, politiske ledelse og finansråden, med ulike administrative oppgaver. Den som tilsettes vil primært arbeide opp mot Finansavdelingen, men vil ha et tett samarbeid, og kunne avlaste, andre fagavdelinger samt Statsrådseksjonen (sekretærer for politisk ledelse og finansråden).

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. God relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning
 • Relevant erfaring tillegges vekt
 • Gode digitale ferdigheter (f.eks word, outlook, sharepoint og publiseringsverktøy, samt kunne bistå med oppsett av digitale møter på Teams, Skype, Pexip, o.l.)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Annen informasjon

Lønn: kr 480 000 – 600 000. Valg av stillingskode og lønn avhenger av utdanning og erfaring. Betalt overtid kommer i tillegg.

Søknadsfrist: 24. mai 2022. Søknaden merkes med referansenummer: 16/22. Det er ønskelig med rask tiltredelse.

Kontakt: For mer informasjon ta kontakt med avdelingsdirektør Henning Søndergaard, tlf 22 24 41 48.

Les mer om stillingen og søk her. 

Siviløkonom/samfunnsøkonom/ statsviter (førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver)

 

Om stillingen

Du vil arbeide som saksbehandler i en av tre budsjettseksjoner i avdelingen. En saksbehandler har normalt hovedansvar for alle saker under ett departement, herunder budsjettforslag, strukturpolitiske forslag som departementene utreder over lengre tid og dagsaktuelle saker som er oppe til beslutning. Din oppgave vil være å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra dette departementet. Vi arbeider ofte med korte tidsfrister og mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, vurdere og presentere komplekse saker klart og kortfattet. Du jobber selvstendig med sakene på ditt ansvarsområde. Samtidig vil du samarbeide tett med dine kollegaer og nærmeste leder og få nødvendig oppfølging. Du vil tidlig få være med på å legge frem faglige råd i møte med politisk ledelse.

Utdanning

Det kreves gode karakterer fra høyere økonomisk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning på mastergradsnivå og god samfunnsøkonomisk forståelse.

Egenskaper og erfaring

 • Analytisk tenkning og evne til å sette seg raskt inn i kompliserte problemstillinger
 • Interesse for samfunnsspørsmål
 • God evne til å fremstille og argumentere for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig

Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver vil god kjennskap til sentralforvaltningen vektlegges. Erfaring fra statlig budsjettarbeid og økonomisk analyse vil telle positivt. Nyutdannede og masterstudenter kan søke stillingen som førstekonsulent.

I denne utlysningsrunden søker vi særlig kandidater som kan starte hos oss etter sommeren, og senest i januar 2023.

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
 • Faglig utvikling
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Et dynamisk og kunnskapsrikt arbeidsmiljø der man lærer mye
 • Betalt overtid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksitid, sommertid og pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Les mer om å jobbe i Finansdepartementet her.

  Annen informasjon

  Lønn: kr 500 000 – 750 000, pluss betalt overtid. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.

  Søknadsfrist: 30. mai 2022. Søknaden merkes med referansenummer: 19/22.

  Kontakt: For ytterligere informasjon om stillingene er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsdirektør Rita Rix, tlf. 48 12 08 14.

  Les mer om stillingen og søk her.

Makroøkonomer

(førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver/fagsjef)

Om stillingen

Økonomiavdelingen har ledige stillinger (vikariat og fast). Aktuelle arbeidsoppgaver vil være innenfor et bredt spekter av avdelingens ansvarsområder, herunder økonomiske analyser og utredningsarbeid for norsk og internasjonal økonomi, arbeid med nasjonalbudsjettet, bruk og utvikling av makroøkonomiske modeller, taleskriving m.v.

Vi søker deg som har sterke analytiske evner og god teoretisk forståelse innen makroøkonomi. Du har interesse for politikkutforming og – utøvelse. Du må kunne jobbe selvstendig, og samtidig være opptatt av å gjøre de rundt deg gode. Erfaring med analyser av økonomisk politikk, makroøkonomiske utviklingstrekk og bruk og utvikling av økonomiske beregningsmodeller vil være en fordel, men nyutdannede oppfordres også til søke.

Annen informasjon

Lønn: kr 500 000 – kr 800 000 + betalt overtid. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Valg av stillingskode (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/fagsjef) avhenger av kvalifikasjoner og erfaring. Det er nødvendig med relevant erfaring for stilling som rådgiver eller høyere.

Søknadsfrist: 7. juni 2022. Søknaden merkes med referansenummer: 20/22.

Les mer om stillingen og søk her.