Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

Økonom (førstekonsulent/rådgiver)

Den som ansettes vil arbeide særlig med oppfølging, resultatrapportering og evaluering av forvaltningen av SPU og SPN, men må også påregne å få oppgaver knyttet til investeringsstrategi og ansvarlig forvaltning.

Arbeidet vil bestå av deltakelse i prosjekter og løpende oppgaver. Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Meget gode faglige resultater fra økonomiutdanning på mastergradsnivå
  • 1-3 års arbeidserfaring, gjerne fra virksomhet relatert til avdelingens arbeidsområde, men nyutdannede kan også søke
  • Sterk interesse for arbeidsområdet til avdelingen
  • Trives med en kombinasjon av selvstendig arbeid og prosjektarbeid
  • Gode analytiske evner, og gjerne kjennskap til programmering
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
  • Stor arbeidskapasitet

Søknadsfrist 29. mars 2019.

Mer informasjon om stillingen.

 

Sekretær for politisk leiing og fagavdelingar

Sekretærfunksjonen spelar ei viktig rolle i saks- og informasjonsflyten, både internt i departementet og mot eksterne aktørar.

Som sekretær vil du oppleve at oppgåvene er varierte, du kjem til å bistå med møteplanlegging, halde orden på kalendrar og dokument, kommunikasjon med Stortinget, andre departement og Statsministerens kontor og andre typiske sekretærfunksjonar. Stillinga inngår i eit team med sekretærar med tenesteyting til departementets politiske leiing, finansråden og fagavdelingane. Dine viktigaste oppgåver vil vere knytte til arbeidet i statsrådseksjonen opp mot politisk leiing, men du vil også ha faste oppgåver for fagavdelingar. Til tider hender mange ting parallelt, og du må like ein hektisk kvardag.

Søknadsfrist 7. april 2019.

Meir informasjon om stillinga.

 

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Vil du se hvordan lover lages og politikk settes ut i livet?

Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte.

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater.

Søknadsfrist 12. april 2019.

Mer informasjon om stillingen.

 

 

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et unikt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet.

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder.

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.

Søknadsfrist 12. april 2019.

Mer informasjon om stillingen.