Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

Ekspedisjonssjef (2-årig konstitusjon)

Vi søker leder for Etatsstyringsenheten.

Etatsstyringsenheten ble etablert 1.1.18 som en felles koordinerende enhet for all etatsstyring i Finansdepartementet. Etatsstyringsenheten har ansvaret for felles regelverk og rutiner som gjelder etatene, etatenes ressursbruk og arbeidet med effektivisering, herunder bruk av IKT.

Aktuelle kandidater må kunne dokumentere relevant høyere utdanning og lederfaring. Vi ser etter en leder med erfaring fra utviklingsarbeid og gode kunnskaper om statens etatsstyring og styringsprinsipper.

Søknadsfrist: 28. oktober 2018.

Mer informasjon om stillingen.

 

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker.

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder.

Søknader vurderes løpende. Søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. For vårsemesteret er søknadsfristen 1. november.

Mer informasjon om stillingen.