Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Vil du se hvordan lover lages og politikk settes ut i livet? Finansdepartementets Skattelovavdeling søker etter praktikanter (jusstudenter) for våren 2020.

Skattelovavdelingen er et av Norges fremste fagmiljøer for skatt og avgift. Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk i politiske beslutningsprosesser.  Som praktikant hos oss vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte.

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater. Praktikantoppholdet varer i fire til seks uker, og avlønnes med om lag kroner 30 000 per måned.

Søknadsfrist 3. november 2019.

Les hele utlysningen her.

 

Avdelingsdirektør

I Finansavdelingen er det ledig stilling som leder for Overføringsseksjonen.

Overføringsseksjonen har ansvar for saker som gjelder Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Avdelingsdirektøren inngår i avdelingens ledergruppe.

Det kreves:

  • Mastergrad med gode resultater innen økonomi eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning
  • Gode analytiske evner
  • Erfaring fra statlig budsjettarbeid
  • Lederegenskaper og samarbeidsevner
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Faglige og analytiske kvalifikasjoner, god økonomisk forståelse og kjennskap til sentralforvaltningen vil bli vektlagt. Ledererfaring og kjennskap til de aktuelle fagområdene vil være en fordel.

Søknadsfrist 8. november 2019.

Les hele utlysningen her.