Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen for jusstudenter

Om praktikantoppholdet og ønskede kvalifikasjoner

Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet søker etter praktikanter (jusstudenter) for vårsemesteret 2022. Et praktikantopphold hos oss er en fin mulighet til å få oppleve hvordan det er å jobbe som jurist i Finansmarkedsavdelingen.

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt.

Det kreves ingen særskilte forkunnskaper om finansmarkedsrett for å søke.

Som praktikant i Finansmarkedsavdelingen vil du få utfordret deg i et sterkt faglig miljø og få et innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet. Arbeidsoppgavene vil omfatte arbeid med enkeltsaker og med regelverk innenfor avdelingens ansvarsområde.

Annet
Praktikantoppholdet varer i fire til seks uker og avlønnes med om lag kroner 30 000 per måned. Som praktikant vil du få tett faglig og sosial oppfølging.
Søknadsfrist: 21.november.2021

Kontakt: førstekonsulent Ingrid Stray Reutz, telefon:22 24 45 45, E-post: Ingrid-Stray.Reutz@fin.dep.no

Les mer om stillingen og søk her.

 

Rådgiver/seniorrådgiver – dokumentasjonsforvaltning

 

Om stillingen

I Finansdepartementet er det ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Informasjonsforvaltningsseksjonen. Vi er ser etter deg med gode samarbeidsegenskaper og som har blikk både for departementets og brukernes behov samtidig som du har god kjennskap til arkiv- og innsynsregelverket.

Seksjonen har ni ansatte som sammen ivaretar førstelinje og ansvaret for dokumentasjonsforvaltningen i Administrasjonsavdelingen. I tillegg har vi en sentral rolle i bruken av SharePoint og har også ansvar innen innsynsbehandlingen i departementet.

Vi bruker WebSak i dag, men skal sammen med de andre departementene i løpet av noen år gå over til Public360.

Annen informasjon

 

Lønn: fra kr 600 000 – kr 665 000.  For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist:  26. november 2021. Merk søknaden med ref.nr.  32/21.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Jorunn Bødtker, tlf. 22244190/48053382.

Les mer om stillingen og søk her.

Informasjonsforvaltningsseksjonen

Konsulent/Førstekonsulent (engasjement)

 

Om stillingen

I Finansdepartementet er det ledig et engasjement som konsulent/førstekonsulent (ett år) i Informasjonsforvaltningsseksjonen. Vi ser etter deg med som er god på daglig dokumentasjonsdrift og som har blikk både for departementets og brukernes behov.

Seksjonen har ni ansatte som sammen ivaretar førstelinje og ansvaret for dokumentasjonsforvaltningen i Finansdepartementet. I tillegg har vi en sentral rolle i bruken av SharePoint og har også ansvar innen innsynsbehandlingen i departementet.

Vi bruker WebSak i dag, men skal sammen med de andre departementene i løpet av noen år gå over til Public360.

Annen informasjon

LønnKonsulent Kr 420 000 – kr 480 000

   Førstekonsulent kr 480 000 –  kr 560 000

Søknadsfrist: 26. november 2021. Merk søknaden med ref.nr. 33/21.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Jorunn Bødtker, tlf. 22244190/48053382.

Les mer om stillingen og søk her.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Seniorrådgiver/fagsjef – økonomisk kriminalitet

 

Om stillingen

Finansdepartementet endret nylig de etiske retningslinjene for SPU slik at også grov økonomisk kriminalitet kan danne grunnlag for utelukkelse fra fondet. Etikkrådet søker en person som skal ha hovedansvaret for å gjennomføre denne endringen.  Arbeidet vil bestå i å utvikle Etikkrådets kompetanse på økonomisk kriminalitet, innhente informasjon og utrede og vurdere risikoen for at selskaper i fondet medvirker til grov økonomisk kriminalitet.

Utdanning og egenskaper

Etikkrådet søker etter deg med minimum fem års relevant erfaring fra for eksempel etterforskning, analyse eller forebygging av økonomisk kriminalitet som for eksempel hvitvasking.

Den som ansettes, må ha sterke analytiske evner, være selvstendig og initiativrik.

I tillegg stiller vi krav om:

  • Høyere akademisk utdanning på masternivå med gode resultater, gjerne som jurist, men annen relevant utdanning på tilsvarende nivå kan også være aktuelt.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Det legges også vekt på kunnskaper i andre språk.
  • Gode samarbeidsevner.

Annen informasjon

Lønn: kr 600 000 – kr 900 000 + betalt overtid. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktperson: Sekretariatsleder Eli Lund tlf.: 90945309

Søknadsfrist: 2. desember 2021. Merk søknaden med ref.nr. 30/21

Les mer om stillingen og søk her.

 

Makroøkonom (førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver) ettårig vikariat

 

Vi har én ledig stilling (ett-årig vikariat) for deg som vil jobbe med metodeutvikling og makroøkonomi. Du vil bl.a. utvikle modeller for «nowcasting» og være en ressursperson i avdelingen for kvantitative analyser. Du vil bidra i arbeidet med å overvåke den økonomiske utviklingen og utarbeide prognoser og skriftlig materiale til nasjonalbudsjettet.

Vi søker:

Deg som er glad i å jobbe med tall og komme opp med nye løsninger. Du har svært gode ferdigheter i programmering og økonometri, og god teoretisk forståelse innen makroøkonomi. Du liker å videreutvikle prognose- og beregningsmodeller og å dele kunnskapen din med kollegaer. Du har også interesse for økonomisk politikk.

Vi ser helst at du har noen år med relevant erfaring, men også nyutdannede kan søke.

Vi stiller krav om:

  • svært gode resultater fra master/phd i samfunnsøkonomi, statistikk e.l.
  • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • evne til å jobbe selvstendig, og samtidig gode samarbeidsegenskaper.

Annen informasjon

Lønn: kr 480 000 – kr 700 000 + betalt overtid. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 1. desember 2021. Søknaden merkes med referansenr 34/21.

Kontakt : Avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund (92 66 11 80) for nærmere opplysninger.

Les mer om stillingen og søk her.

 

Er du Etikkrådets nye informasjonsjeger?

 

Førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver – informasjonsinnhenting –  vikariat 1,5 år

 

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om fondets investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til SPU, og gi anbefaling om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank. Etter de etiske retningslinjene kan selskaper blant annet utelukkes fra fondet dersom de medvirker til grove eller systematiske menneskerettighetsbrudd, alvorlig miljøskade eller grov økonomisk kriminalitet.

SPU har en omfattende portefølje med investeringer i over 9000 selskaper. Sekretariatet jobber systematisk med å innhente informasjon gjennom mange kanaler som grunnlag for å avgjøre om fondets investering i selskaper skal tas opp til nærmere vurdering. Etikkrådet søker en medarbeider som skal ha hovedansvaret for en slik innledende informasjonsinnhenting. Vedkommende vil også ha ansvar for å integrere informasjon fra for eksempel ekstern porteføljeovervåkning inn i Etikkrådets datasystemer. Det vil også være aktuelt å bistå inn i ulike utredninger som for eksempel på miljø- eller menneskerettighetsområdet.

Utdanning og egenskaper

Den som ansettes, må ha sterke analytiske evner og være selvstendig og initiativrik. Etikkrådet søker etter en person med gode evner til å innhente, vurdere og sile relevant informasjon. For å gjøre dette på en effektiv måte må aktuelle søkere ha gode generelle kunnskaper innenfor digital håndtering av data og databehandling.

Erfaring fra arbeid for eksempel innen menneskerettigheter, folkerett eller miljø vil bli tillagt vekt, men også nyutdannede kan søke.

I tillegg stiller vi krav om:

  • Høyere akademisk utdanning på masternivå med gode resultater, gjerne som jurist eller journalist, men annen relevant utdanning på tilsvarende nivå kan også være aktuelt.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Det legges også vekt på kunnskaper i andre språk.
  • Gode samarbeidsevner.

Annen informasjon

Lønn: kr 480 000 – kr 700 000 + betalt overtid. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktperson: Sekretariatsleder Eli Lund tlf.: 90945309

Søknadsfrist: 29. november 2021. Merk søknaden med ref.nr. 31/21.

Les mer om stillingen og søk her.