Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Jurist

Vil du være med å utforme morgendagens skatteregler? Vi søker etter jurist til ledig vikariat i Skattelovavdelingen.

Norge skal ha et godt skattesystem som finansierer fellesskapet. Skattelovavdelingen skal gi det beste faglige grunnlaget for å utforme morgendagens skatteregler. Avdelingen er faglig sekretariat for finansministeren og den øvrige politiske ledelsen i departementet, med ansvar for regelverket om skatter og avgifter.

Arbeidet i avdelingen er utpreget juridisk, og går særlig ut på å forberede ny skattelovgivning, utarbeide forslag til det årlige skatte- og avgiftsopplegget i statsbudsjettet og tolke gjeldende regler. Avdelingen har også internasjonale arbeidsoppgaver, som å forhandle skatteavtaler med andre land og være med i arbeidsgrupper i internasjonale organer.

Søknadsfrist 20. februar 2019.

Mer informasjon om stillingen.

Jurist

Vi ser etter dyktige og engasjerte jurister med interesse for finansmarkedsrett. Finansmarkedsavdelingens to juridiske seksjoner søker to jurister til vikariat med mulighet for forlengelse.

Juridisk seksjon for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring har ansvar for strukturspørsmål og regelverk knyttet til verdipapirmarkedene, verdipapirfond, finansiell rapportering, eiendomsmegling og hvitvasking.

Juridisk seksjon for bank og forsikring har ansvaret for strukturspørsmål og regelverket for finansforetakene i Norge. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, e-pengeforetak og betalingsforetak og forsikringsformidlingsforetak.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Søknadsfrist 6. mars 2019.

Mer informasjon om stillingen.