Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Ekspedisjonssjef Skatteøkonomisk avdeling

Vi søker en høyt kvalifisert og strategisk orientert ekspedisjonssjef med interesse for å bidra til videreutviklingen av viktige politikkområder. Lederen for avdelingen inngår i finansrådens ledergruppe.

Skatteøkonomisk avdeling har et særlig ansvar for analyser og rådgivning om skatte- og avgiftssystemet, herunder utarbeidelse av årlige skatte- og avgiftsopplegg. Avdelingen gjennomfører analyser av utviklingen i inntektsfordelingen og hvordan endringer i skatter og overføringer på statsbudsjettet virker inn. Til avdelingen ligger også klima- og energisaker og struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi. Avdelingen har fire seksjoner med til sammen om lag 30 medarbeidere.

Søknadsfrist: 5. mai 2020.

Les hele utlysningen her.

 

 

Seniorrådgiver/fagsjef

Vår Finansavdeling søker en seniorrådgiver/fagsjef til å jobbe med områdegjennomganger og annet strukturarbeid i forbindelse med utarbeidelse av statsbudsjettet.

Vi søker en erfaren, resultatorientert person til å lede arbeidet med områdegjennomganger i Finansdepartementet. Du vil få ansvar for den faglige utviklingen av rammeverket i FIN, basert på læring fra gjennomførte utredninger i Norge og fra internasjonal praksis. Du skal kunne delta i faglige utredninger og inneha rollen som prosjektleder eller leder av prosjektstyrer.

Vi søker en person med høyere utdanning med gode resultater og god kunnskap om utredning av strukturtiltak eller effektiviseringsprosesser, prosjektstyring og forståelse for politiske beslutningsprosesser. Det er en fordel om du kan vise til prosjektledererfaring, erfaring fra anskaffelsesprosesser, samt kjennskap til statlig budsjettarbeid.

Søknadsfrist: 3. april 2020.

Les hele utlysningen her.