Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Avdelingsdirektør

I Finansavdelingen er det ledig stilling som leder for Overføringsseksjonen.

Overføringsseksjonen har ansvar for saker som gjelder Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Avdelingsdirektøren inngår i avdelingens ledergruppe.

Det kreves:

  • Mastergrad med gode resultater innen økonomi eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning
  • Gode analytiske evner
  • Erfaring fra statlig budsjettarbeid
  • Lederegenskaper og samarbeidsevner
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Faglige og analytiske kvalifikasjoner, god økonomisk forståelse og kjennskap til sentralforvaltningen vil bli vektlagt. Ledererfaring og kjennskap til de aktuelle fagområdene vil være en fordel.

Søknadsfrist 8. november 2019.

Les hele utlysningen her.

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen for jusstudenter

Vil du være praktikant i et av Norges fremste fagmiljøer for finansmarkedsrett?

Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet søker etter praktikanter (jusstudenter) for våren 2020. Et praktikantopphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Finansmarkedsavdelingen, utvikle seg faglig og få et innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet. Som praktikant vil du være tilknyttet en av avdelingens to juridiske seksjoner og arbeide med regelverk og enkeltsaker innenfor avdelingens ansvarsområde.

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater. Praktikantoppholdet varer i fire til seks uker, og avlønnes med om lag kroner 30 000 per måned.

Søknadsfrist 8. desember 2019.

Les hele utlysningen her.