Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen for jusstudenter

 

Vil du se hvordan lover lages og politikk settes ut i livet?

Om praktikantoppholdet

Finansdepartementets Skattelovavdeling søker etter praktikanter (jusstudenter) for 2022. Skattelovavdelingen er et av Norges fremste fagmiljøer for skatt og avgift. Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk i politiske beslutningsprosesser.

Som praktikant hos oss vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte. Som praktikant vil du få tett faglig og sosial oppfølging.

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår ved oppstart, og ha gode eksamensresultater. Praktikantoppholdet varer i fire til seks uker, og avlønnes med om lag kroner 30.000 per måned.

Annet

Søknadsfrist for praktikantoppholdet er 24.oktober.2021

Søknaden merkes med referansenummer 27/21.

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Kontakt

Oskar Emil Kornelius Dybvik på tlf. 22 24 42 61, e-post: oekd@fin.dep.no eller Mariken Solberg på tlf. 22 24 44 36, e-post: mars@fin.dep.no.