Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Kvalitetsikring av store statlige investeringsprosjekter

Vi søker en erfaren saksbehandler til Finansdepartementets arbeid med oppfølging av store statlige investeringsprosjekter.

Du vil inngå i et lite team med ansvar for oppfølgingen av statens prosjektmodell og investeringsprosjekter som skal gjennom ekstern kvalitetssikring. Arbeidet omfatter å igangsette og styre den eksterne kvalitetssikringen av investeringsprosjektene og gi faglige råd om oppfølgingen av prosjektene. Du vil samarbeide tett med budsjettseksjonene i avdelingen og med departementene som har store investeringsprosjekter, og bidra i arbeidet med å forberede saker for politisk beslutning. Teamet har også ansvar for å utvikle rammeverket gjennom veiledningsmateriell og forbedring av kunnskapen på fagfeltet, blant annet gjennom oppfølging av forskningsprogrammet Concept ved NTNU.

Søknadsfrist: 23. februar 2020.

Les hele utlysningen her.

 

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Vil du se hvordan lover lages og politikk settes ut i livet?

Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte.

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater.

Søknadsfrist: 29. februar 2020.

Les hele utlysningen her. 

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Vil du være praktikant i et av Norges fremste fagmiljøer for finansmarkedsrett?

Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet søker etter praktikanter (jusstudenter) for høsten 2020. Et praktikantopphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Finansmarkedsavdelingen, utvikle seg faglig og få et innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet. Som praktikant vil du være tilknyttet en av avdelingens to juridiske seksjoner og arbeide med regelverk og enkeltsaker innenfor avdelingens ansvarsområde.

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater. Praktikantoppholdet varer i fire til seks uker, og avlønnes med om lag kroner 30 000 per måned.

Søknadsfrist: 11. mars 2020.

Les hele utlysningen her. 

 

Ekspedisjonssjef Skatteøkonomisk avdeling

Vi søker en høyt kvalifisert og strategisk orientert ekspedisjonssjef med interesse for å bidra til videreutviklingen av viktige politikkområder. Lederen for avdelingen inngår i finansrådens ledergruppe.

Skatteøkonomisk avdeling har et særlig ansvar for analyser og rådgivning om skatte- og avgiftssystemet, herunder utarbeidelse av årlige skatte- og avgiftsopplegg. Avdelingen gjennomfører analyser av utviklingen i inntektsfordelingen og hvordan endringer i skatter og overføringer på statsbudsjettet virker inn. Til avdelingen ligger også klima- og energisaker og struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi. Avdelingen har fire seksjoner med til sammen om lag 30 medarbeidere.

Søknadsfrist: 13. mars 2020.

Les hele utlysningen her.