Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Vil du se hvordan lover lages og politikk settes ut i livet?

Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte.

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater.

Søknadsfrist 12. april 2019.

Mer informasjon om stillingen.

 

 

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et unikt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet.

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder.

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.

Søknadsfrist 12. april 2019.

Mer informasjon om stillingen.