Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

IKT-modernisering og digital utvikling

Vi søker deg som har faglig tyngde og erfaring med strategisk IKT-utvikling og styring av større digitaliseringsinitiativ. Den som blir ansatt vil få viktige oppgaver i samarbeidet med andre departementer på dette området, og i den praktiske styringen og oppfølgingen av IKT-utvikling i etatene under Finansdepartementet.

Du har evne til å se teknologisk utvikling i sammenheng med forretningsutvikling, og kan utfordre og videreutvikle arbeidet vårt på disse områdene. Du bør ha god kjennskap til statlig IKT-politikk og krav til informasjonssikkerhet. Den som blir ansatt vil også kunne få andre oppgaver innen Etatsstyringsenhetens ansvarsområde.

Søknadsfrist 5. august 2019.

Mer informasjon om stillingen.