Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

 

Kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet

Ønsker du å bli en del av kommunikasjonsteamet i Finansdepartementet?

 

Vi er på utkikk etter en erfaren og engasjert kommunikasjonsrådgiver med innsikt og interesse for fagområdene vi ivaretar.

For å lykkes i denne stillingen må du være sterk både strategisk og operativt. Du må også trives med mediehåndtering, mestre høyt tempo og være flink til å skape gode relasjoner. Du vil få arbeide med et bredt spekter av kommunikasjonsoppgaver i et travelt miljø der det stilles høye krav til din presisjon og integritet. Sammen med dyktige medarbeidere vil du få anledning til å videreutvikle departementets kommunikasjonsarbeid.

Arbeidsoppgaver

  • mediehåndtering og nyhetsovervåkning
  • kommunikasjonsrådgiving til politisk ledelse og embetsverk
  • budskapsutforming og utarbeidelse av tekster til ulike kanaler
  • videreutvikling av departementets strategiske og operative kommunikasjonsarbeid

Arbeidet foregår i tett samarbeid med øvrige avdelinger og politisk ledelse.

Vilkår

100 prosent fast stilling i kommunikasjonsenheten.

Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver (kr 480 000 – kr 700 000) avhengig av kvalifikasjoner, samt betalt overtid. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontakt: Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, mobil: 94050886.

Ny søknadsfrist: 19. juli 2021. Søknaden merkes med referansenr 14/21.

Stillingen vil inngå i pressevaktordninger, og i perioder må det påregnes høyt arbeidspress og arbeid utover normal arbeidstid.

Leder kan endre arbeidsoppgaver ved behov.

Les mer om stillingen her.

 

Jurister (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver)

Fast og vikariat

 

Finansmarkedsavdelingen søker etter både nyutdannede og erfarne jurister til juridisk seksjon for bank og forsikring og til juridisk seksjon for verdipapir

og finansiell rapportering.

 

Om stillingene

Som jurist i finansmarkedsavdelingen er du tilknyttet en av de to juridiske seksjonene. Du vil jobbe med å utvikle regelverket innenfor seksjonens ansvarsområde. Fagområdet kjennetegnes av et omfattende og komplekst regelverk i stadig utvikling og der hovedvekten av regelverket er basert på EØS-rett. Du vil jobbe med utvikling og oppfølging av nytt EØS-regelverk, og med lov- og forskriftsarbeid. Du vil også behandle enkeltsaker innen seksjonens ansvarsområder. I tillegg til lov- og forskriftsarbeid og behandling av enkeltsaker vil du arbeide opp mot den politiske ledelsen i departementet, regjeringen og Stortinget.

Vi arbeider både med langsiktige saker og saker med korte tidsfrister, og du vil ha ansvar for mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, analysere og presentere komplekse saker klart og kortfattet.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har meget gode faglige kvalifikasjoner, høy faglig integritet og forståelse for samspillet mellom jus, økonomi og politikk. Du er en engasjert jurist som kan bidra til å løse de arbeidsoppgavene seksjonen til enhver tid har. En stilling i Finansmarkedsavdelingen gir mulighet for utvikling i et sterkt faglig miljø, og unik innsikt i regelverk på finansmarkedsområdet. Du har master i rettsvitenskap (eller tilsvarende) med gode resultater. Du må ha god skriftlig fremstillingsevne, analytiske evner og en selvstendig og målrettet arbeidsform. Du må raskt kunne sette deg inn i nye og omfattende juridiske temaer.

Vi oppfordrer også studenter som er ferdig med relevant utdanning høsten 2021, til å søke. Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver er det nødvendig med relevant erfaring.

Annen informasjon

Lønn: Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingene fra kr 480 000- kr 650 000 + betalt overtid. For erfarne kandidater vil stillingstittel og lønn vurderes på bakgrunn av bl.a. kjennskap til fagområdene og relevant praksis. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 16. august 2021. Søknaden merkes med referansenr 15/21.

Kontakt: For ytterligere informasjon om stillingene er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsdirektør Marianne Irgens (tlf. 41 20 43 97) eller avdelingsdirektør Jens Christian Werring-Westly (tlf. 99 71 62 20).

Les mer om stillingen og søk her.

Vil du jobbe med økonomistyring i Finansdepartementet?

(førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver)

Om stillingen

I Administrasjonsavdelingen, seksjon for økonomi og virksomhetsstyring, er det ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver.

Seksjonen har blant annet ansvar for departementets interne økonomistyring, herunder budsjett og regnskap. Den utlyste stillingen gjelder i hovedsak oppgaver innenfor regnskapsområdet som omfatter både departementets ordinære drift og statens gjeldsforvaltning. Det kan også bli aktuelt med oppgaver innenfor noen av seksjonens øvrige områder, som f.eks. innen budsjett, virksomhetsstyring og anskaffelser.

Departementet er kunde hos Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og benytter Unit4 ERP.

For å lykkes i denne stillingen må du være engasjert, nøyaktig, ansvarsbevisst, initiativrik, lærevillig, samarbeide godt, jobbe strukturert og analytisk og være faglig dyktig. Du må trives med å arbeide både i team og selvstendig, og bidra til å levere regnskap av høy kvalitet gjennom effektiv bruk av digitale verktøy.

Annen  informasjon

Lønn: 480 000 – 700 000 (pluss betalt overtid). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Søknadsfrist:  15.08.2021, referansenr 17/21

Kontakt: Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Paal Gjennestad tlf. 412 58 367

Les mer om stillingen og søk her.