Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

 

Avdelingsdirektør – seksjonsleder (økonom)

 

Vil du være med å utforme en effektiv klimapolitikk?

 

I Skatteøkonomisk avdeling er det ledig en fast stilling som avdelingsdirektør – leder for seksjon for klima. For å styrke klimaarbeidet i FIN er det opprettet en ny seksjon som vil få ansvaret for å koordinere klimaarbeidet i FIN og delta i internasjonale klimaforhandlinger. Seksjonen skal gjennomføre utslippsfremskrivninger og økonomiske analyser av klimapolitikken ved hjelp av bl.a. numeriske modeller, og ha ansvaret for utforming og analyse av klimaavgifter (bl.a. CO2-avgiften). Spørsmål om effektiv bruk av klimavirkemidler inngår i seksjonens ansvarsområde. Den nye avdelingsdirektøren vil få ansvaret for å bygge opp den nye seksjonen, herunder bidra til at departementet har egnede modeller for å analysere de økonomiske sidene ved klimapolitikken, og holde kontakt med tilsvarende miljøer i andre land og internasjonale organisasjoner som OECD og IMF. Seksjon for klima vil ha utstrakt kontakt med andre departementer, herunder Klima- og miljødepartementet og Statsministerens kontor. Avdelingsdirektøren vil gå inn i avdelingens ledergruppe.

Vi søker etter en høyt kvalifisert samfunnsøkonom med utdanning på mastergradsnivå eller høyere med meget gode resultater. God kompetanse på fagområdet klima vil være en fordel, samt kjennskap til klimabegrunnede avgifter og kompetanse på bruk og utvikling av numeriske modeller. Relevant erfaring vil tillegges vekt.

Kontakt: Ekspedisjonssjef Siren Solhaug, telefon 22 24 45 52/41 44 50 37 eller avdelingsdirektør Ingrid Rasmussen, telefon 22 24 45 07/48 09 96 81.

Søknadsfrist: 22. juni 2021. Søknaden merkes med referansenummer 13/21.

Lønn: Lønn kr 950 000 – kr 1 100 000 (pluss betalt overtid). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Les mer om stillingen og søk her.

 

Kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet

Ønsker du å bli en del av kommunikasjonsteamet i Finansdepartementet?

 

Vi er på utkikk etter en erfaren og engasjert kommunikasjonsrådgiver med innsikt og interesse for fagområdene vi ivaretar.

For å lykkes i denne stillingen må du være sterk både strategisk og operativt. Du må også trives med mediehåndtering, mestre høyt tempo og være flink til å skape gode relasjoner. Du vil få arbeide med et bredt spekter av kommunikasjonsoppgaver i et travelt miljø der det stilles høye krav til din presisjon og integritet. Sammen med dyktige medarbeidere vil du få anledning til å videreutvikle departementets kommunikasjonsarbeid.

Arbeidsoppgaver

  • mediehåndtering og nyhetsovervåkning
  • kommunikasjonsrådgiving til politisk ledelse og embetsverk
  • budskapsutforming og utarbeidelse av tekster til ulike kanaler
  • videreutvikling av departementets strategiske og operative kommunikasjonsarbeid

Arbeidet foregår i tett samarbeid med øvrige avdelinger og politisk ledelse.

Vilkår

100 prosent fast stilling i kommunikasjonsenheten.

Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver (kr 480 000 – kr 700 000) avhengig av kvalifikasjoner, samt betalt overtid. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontakt: Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, mobil: 94050886.

Søknadsfrist: 5. juli 2021. Søknaden merkes med referansenr 14/21.

Stillingen vil inngå i pressevaktordninger, og i perioder må det påregnes høyt arbeidspress og arbeid utover normal arbeidstid.

Leder kan endre arbeidsoppgaver ved behov.

Les mer om stillingen her.