Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet – 2 stillinger

 

Kommunikasjonsenheten

For å lykkes hos oss må du være sterk både strategisk og operativt. Du må også trives med mediehåndtering, mestre høyt tempo og være flink til å skape gode relasjoner. Du vil sitte tett på politiske beslutninger og arbeide med et bredt spekter av kommunikasjonsoppgaver. Det er hektiske dager hos oss, samtidig som vi stiller høye krav til presisjon og integritet.

Vi ønsker oss to kollegaer som kan videreutvikle departementets kommunikasjonsarbeid sammen med oss.

Arbeidsoppgaver

 • mediehåndtering og nyhetsovervåkning, inkludert pressevakter
 • kommunikasjonsrådgiving til politisk ledelse og embetsverk
 • budskapsutforming og utarbeidelse av tekster til ulike kanaler
 • videreutvikling av departementets strategiske og operative kommunikasjonsarbeid

Arbeidet foregår i tett samarbeid med øvrige avdelinger og politisk ledelse.

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning, særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • relevant erfaring med kommunikasjonsfaglig arbeid
 • god forståelse for samfunnsøkonomi og politiske prosesser
 • meget god formidlingsevne, både på norsk og engelsk
 • god medie- og samfunnsforståelse

Personlige egenskaper

 • meget god evne til å videreformidle kunnskap på en klar og tydelig måte
 • meget god evne til rask å sette seg inn i kompliserte problemstillinger
 • effektiv og med stor arbeidskapasitet
 • god vurderingsevne og evne til å tenke helhetlig
 • evne til å bygge tillit både eksternt og internt
 • selvstendig, men med gode samarbeidsevne

Vilkår

To 100 prosent faste stillinger i kommunikasjonsenheten.

Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 540.000 – kr 700.000 avhengig av kvalifikasjoner, samt betalt overtid. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontakt: Kommunikasjonssjef Therese Riiser, mobil: 94050886

Stillingen vil inngå i pressevaktordninger, og i perioder må det påregnes høyt arbeidspress og arbeid utover normal arbeidstid.

Leder kan endre arbeidsoppgaver ved behov.

Søknadsfrist: 23. januar 2022. Merk søknaden med ref.nr. 38/21.

Les mer om stillingen og søk her.

 

Rådgiver/seniorrådgiver- utreder

Vi søker en samfunnsengasjert rådgiver/seniorrådgiver til arbeidet med mer effektiv ressursbruk. Hovedoppgavene vil være å delta i arbeidet med områdegjennomganger og kvalitetssikring av store statlige investeringer. Statens prosjektmodell stiller krav til utredning og ekstern kvalitetssikring når store investeringsprosjekter skal fremmes for politisk beslutning. Områdegjennomganger er tatt i bruk i offentlig sektor for å utrede og forberede endringer som kan gi bedre måloppnåelse og mer effektiv bruk av ressursene på et budsjettområde. Analysene har sett på eksisterende ressursbruk og måloppnåelse i en sektor, på tvers av sektorer, i enkeltvirksomheter eller på tvers av virksomheter.

Du vil få muligheten til å jobbe med et bredt spekter av tema og sektorer, og vil ha mulighet til å initiere nye analyser av ressursbruken i offentlig sektor og prosjekter for å utvikle arbeidet med effektiv ressursbruk. Du vil jobbe sammen med eksterne konsulenter, andre departementer og virksomheter, og bidra i arbeidet med å utvikle rammeverk, metoder og veiledning innen seksjonens ansvarsområde. Du vil samarbeide tett med budsjettseksjonene i avdelingen, og forberede saker for politisk beslutning.

 • Utdanning på masternivå med gode resultater innen økonomi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig utdanning
 • God kjennskap til utredningsfaglige metoder og prosesser
 • Erfaring med statlige beslutningsprosesser

Det er en fordel med erfaring fra utredning, analyse og effektiviseringsarbeid i offentlig sektor. Kunnskap om samfunnsøkonomisk analyse, prosjektstyring, gevinstrealisering, statlig budsjettarbeid og forståelse for politiske beslutningsprosesser vil også tillegges vekt.

Du har stor arbeidskapasitet, god muntlig og skriftlig framstillingsevne, kan raskt sette deg inn i nye problemstillinger og komplekse prosjekter, og evner å håndtere flere saker samtidig. Du er samfunnsengasjert og har interesse for rasjonell bruk av felleskapets ressurser. Du kan jobbe selvstendig med oppfølging av egne oppgaver og se de strategisk viktige eller kritiske utfordringer i den enkelte sak for å prioritere arbeidsinnsatsen riktig. Gode samarbeidsevner og god rolleforståelse i møte med andre departementer, etater og eksterne konsulenter vil også bli vektlagt.

Annen informasjon

Vi tilbyr utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling og nærhet til politiske beslutninger.

Lønn: 550 000 – 830 000 kroner. Betalt overtid. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 20. januar 2022. Merk søknaden med ref.nr. 1/22.

Kontakt: Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Ingvild Melvær Hanssen

tlf. 22 24 42 70/99 00 42 32.

Les mer om stillingen og søk her

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Vil du se hvordan lover lages og politikk settes ut i livet?

 

Om praktikantoppholdet

Finansdepartementets Skattelovavdeling søker etter praktikanter (jusstudenter) for høsten 2022. Skattelovavdelingen er et av Norges fremste fagmiljøer for skatt og avgift. Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk ipolitiske beslutningsprosesser.

Som praktikant hos oss vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte.

Som praktikant vil du få tett faglig og sosial oppfølging.

Annen informasjon

Søknadsfrist for praktikantoppholdet er 13.februar.2022

Søknaden merkes med referansenummer 3/22

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Kontakt

Oskar Emil Kornelius Dybvik på tlf. 22 24 42 61, e-post: oekd@fin.dep.no eller Mariken Solberg på tlf. 22 24 44 36, e-post: mars@fin.dep.no.

Les mer om praktikantoppholdet og søk her.

 

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Vil du være praktikant i et av Norges fremste fagmiljøer for finansmarkedsrett?

 

Om praktikantoppholdet og kvalifikasjoner

Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet søker etter praktikant(er) (jusstudenter) for høstsemesteret 2022.

Et praktikantopphold hos oss er en fin mulighet til å få oppleve hvordan det er å jobbe som jurist i Finansmarkedsavdelingen.

Som praktikant i Finansmarkedsavdelingen vil du få utfordret deg i et sterkt faglig miljø og få et innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet.

Arbeidsoppgavene vil omfatte arbeid med enkeltsaker og med regelverk innenfor avdelingens ansvarsområde.

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater.

Det kreves ingen særskilte forkunnskaper om finansmarkedsrett for å søke.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt.

Annet

Praktikantoppholdet varer i fire til seks uker og avlønnes med om lag kroner 30 000 per måned.

Som praktikant vil du få tett faglig og sosial oppfølging.

Søknadsfrist: 13.02.22

Merk søknaden med referansenummer 4/22.

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Kontakt

førstekonsulent Ingrid Stray Reutz, telefon:22 24 45 45, E-post: Ingrid-Stray.Reutz@fin.dep.no

Les mer om oppholdet og søk her.

Førstekonsulent/rådgiver

Vil du jobbe med sikkerhet og beredskap i Finansdepartementet?

 

I Administrasjonsavdelingen, seksjon for økonomi og virksomhetsstyring, er det ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver.

Seksjonen har blant annet ansvar for arbeidet med sikkerhet og beredskap internt i departementet og samordner arbeidet med sikkerhet og beredskap overfor underliggende etater. Seksjonen samarbeider også nært med andre sentrale sikkerhetsinstanser.

Oppgavene vil i hovedsak omfatte oppfølging og videreutvikling av det daglige sikkerhetsmessige arbeidet i Finansdepartementet, men vil også kunne innebære deltakelse i større departements- og sektorovergripende prosesser. Som førstekonsulent/rådgiver vil du arbeide med et bredt spekter av oppgaver og få gode utviklingsmuligheter.

Vi ser etter deg som har:

 • relevant høyere utdanning med gode resultater på mastergradsnivå for eksempel innen samfunnssikkerhet
 • formell kompetanse innen digital sikkerhet vil være ønskelig, men er ikke et krav
 • meget gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig

Annen informasjon

Lønn: 480 000 – 600 000 (pluss betalt overtid).  For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist:  31.01.2022. Merk søknaden med ref.nr 2/22.

Kontakt: Nærmere opplysninger ved fagdirektør Jon Ivar Veivåg tlf. 932 13 628 eller avdelingsdirektør Paal Gjennestad tlf. 412 58 367

Les hele utlysningen og søk her.