Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Vil du jobbe med regnskap i Finansdepartementet?

 

Førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver

 

I administrasjonsavdelingen, seksjon for økonomi og virksomhetsstyring, er det ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver.

Seksjonen har blant annet ansvar for departementets interne budsjett og regnskap og samordning av virksomhetsstyringen. Den utlyste stillingen gjelder i hovedsak oppgaver som gjelder departementets regnskap, en del oppgaver som gjelder anskaffelser og enkelte andre oppgaver innenfor departementets virksomhetsstyring mv.

Annen informasjon

Lønn: kr 480 000 – 750 000 (pluss betalt overtid). For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 15. august 2022. Søknaden merkes med referansenummer: 22/22.

Kontakt: Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Paal Gjennestad tlf. 412 58 367.

Les mer om stillingen og søk her.

Vil du vere med å utforme morgondagens skattereglar?

 

Jurist – lovrådgjevar 

 

Om stillinga

Vi søkjer etter ein jurist til fast stilling som lovrådgjevar i Skattelovavdelinga, seksjon for skatteforvalting og innkrevjing. Stillinga vil ha ansvar for å følgje opp fagområdet vareførsel, både nasjonalt og internasjonalt. Videre vil stillinga ha eit koordineringsansvar for avdelinga sitt EØS-arbeid.

Stillinga krev

  • Interesse og anlegg for utgreiingsarbeid og utvikling av regelverk
  • Interesse for samfunnsspørsmål
  • Svært gode analytiske evner
  • Evne til å kunne argumentere godt for faglege vurderingar både munnleg og skriftleg
  • Gode evner både til å arbeide sjølvstendig og til å samarbeide med andre
  • Høg arbeidskapasitet

Kontakt: Avdelingsdirektør Jon Tingvold, telefon 22 24 44 50/95 23 85 37 eller avdelingsdirektør Henriette S. Hjort, telefon 22 24 42 58/93 65 38 68.

Søknadsfrist: 15. august 2022. Merk søknaden med referansenummer 21/22.

Løn: kr 780 000–1 050 000 (pluss betalt overtid). For særleg godt kvalifiserte kandidatar kan høgare løn vurderast.

Les meir om stillinga og søk her