Tilbudet for jurister

Praktikantoppholdet gis i vår skattelovavdeling og vår finansmarkedsavdeling, og er lønnet med fire til seks ukers varighet. Du kan lese mer om de ulike avdelingene her. Oppholdet kan gjennomføres både ved vår- og høstsemesteret. Som praktikant hos oss får du anledning til å jobbe med saker i skjæringspunktet mellom juss, fag og politikk og får være en del av et sterkt fagmiljø som gir råd til vår politiske ledelse.

Vi ser etter deg som har fullført 3. eller 4. studieår/avdeling og har gode eksamensresultater.

Tilbudet for økonomer

Dette er et studentengasjement som kan variere ved følgende avdelinger: avdeling for formuesforvaltning, og/eller økonomiavdelingen, og/eller skatteøkonomisk avdeling, og/eller finansavdelingen. Du kan lese mer om de ulike avdelingene her.

Engasjementet er lønnet og med fire til seks ukers varighet, og gjennomføres januar/februar eller august/september.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å se på ulike økonomiske problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Kunnskap om porteføljeforvaltning, mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.

Vi ser etter deg som går på 3., 4. eller 5. studieår og har oppnådd meget gode eksamensresultater.

I søknadsteksten bes studentene vektlegge engasjement og motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad skjer via JobbNorge. Last opp vitnemål og eventuelle attester, samt CV.

Har du spørsmål til studentordningene?

Da kan du kontakte Hanna Heiberg Sverdrup, HR-rådgiver, tlf. 22 24 45 46, e-post: hanna.sverdrup@fin.dep.no

Alle stillingene publiseres her i god tid før søknadsfristen.