Tilbudet for jurister

Praktikantoppholdet gis i vår Skattelovavdeling og vår Finansmarkedsavdeling, og er lønnet med fire til seks ukers varighet. Oppholdet kan gjennomføres både ved vår- og høstsemesteret. Som praktikant hos oss får du anledning til å jobbe med saker i skjæringspunktet mellom juss, fag og politikk og får være en del av et sterkt fagmiljø som gir råd til vår politiske ledelse.

Vi ser etter deg som har fullført 3. studieår/avdeling og har gode eksamensresultater.

Tilbudet for økonomer

Dette er et studentengasjement som kan variere ved følgende avdelinger: Avdeling for formuesforvaltning, og/eller Økonomiavdeling, og/eller Skatteøkonomisk avdeling, og/eller Finansavdeling, og/eller Utviklingsprogrammet. Engasjementet er lønnet og med fire til seks ukers varighet, og gjennomføres januar/februar eller august. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å se på ulike økonomiske problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Kunnskap om porteføljeforvaltning, mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.

Vi ser etter deg som går på 3., 4. eller 5. studieår og har oppnådd meget gode eksamensresultater.

I søknadsteksten bes studentene vektlegge engasjement og motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad skjer via JobbNorge. Har du spørsmål vedrørende engasjementene eller praktikantordningen?

Dersom du har generelle spørsmål om rekrutteringsprosessen til studentengasjementet og/eller praktikantordningen, kan disse rettes til Hanna H. Sverdrup, rådgiver HR, tlf. 22 24 45 46, e-post: hanna.sverdrup@fin.dep.no

Finansmarkedsavdelingen: Dersom du har spørsmål til praktikantordningen i Finansmarkedsavdelingen, kan du kontakte: rådgiver Ingrid Stray Reutz, tlf. 22 24 45 45, e-post: ingrid-stray.reutz@fin.dep.no 

Skattelovavdelingen: Dersom du har spørsmål til praktikantordningen i Skattelovavdelingen, kan du kontakte: rådgiver Oskar Emil Kornelius Dybvik på tlf. 93 28 55 91, e-post: oekd@fin.dep.no

Avdeling for formuesforvaltning: Dersom du har spørsmål til engasjementet i Avdeling for formuesforvaltning kan du kontakte: seniorrådgiver Julie Michelet, tlf. 22 24 45 17, e-post: julie.michelet@fin.dep.no

Økonomiavdelingen: Dersom du har spørsmål til engasjementet i Økonomiavdelingen kan du kontakte: førstekonsulent André Nansen, tlf. 22 24 43 53, e-post: Andre.Nansen@fin.dep.no

Skatteøkonomisk avdeling: Dersom du har spørsmål til engasjementet i Skatteøkonomisk avdeling kan du kontakte: seniorrådgiver Gjermund Lien Moland, tlf.22 24 44 30, e-post:Gjermund-Lien.Moland@fin.dep.no

Finansavdelingen: Dersom du har spørsmål til engasjementet i Finansavdelingen kan du kontakte: førstekonsulent Torgeir Dahl Jørgensen, tlf. 22 24 44 92, e-post:Torgeir-Dahl.Jorgensen@fin.dep.no

Utviklingsprogrammet: Dersom du har spørsmål til engasjementet i Utviklingsprogrammet kan du kontakte: fagsjef Jostein Eide, tlf. 22 24 45 79, e-post: jostein.eide@fin.dep.no 

 

Alle stillingene publiseres her i god tid før søknadsfristen.