Underdirektøren vil i utgangspunktet ha som oppgave å koordinere arbeidet med budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i saker som gjelder Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet. Seksjonen har i tillegg ansvar for saker i tilknytning til Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Det kreves mastergrad med gode resultater innen økonomi eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning, erfaring fra statlig budsjettarbeid, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode samarbeids- og lederegenskaper.

Søknadsfrist: 1. august 2018

For mer informasjon trykk her.