IVER | AVDELING FOR FORMUESFORVALTNING

 

BAKGRUNN

Jeg har studert ved Norges Handelshøyskole med to utvekslingsopphold på henholdsvis Singapore Management University og Columbia University. Fra NHH har jeg spesialisering i finans. Etter to år i Finansdepartementet fikk jeg støtte til å ta Autorisert Finansanalytikerstudium (AFA) i regi av NHH/NFF. Det er flere gode grunner til å søke Finansdepartementet. Personlig ønsket jeg en jobb hvor jeg daglig kunne samarbeide med og lære av noen av landets flinkeste på sine områder. Videre ønsket jeg å jobbe med faglig interessante og samfunnsnyttige problemstillinger. Alt dette og mer har man mulighet til å gjøre i Finansdepartementet.

MIN ARBEIDSDAG

Arbeidsdagene varierer mellom langsiktig arbeid med prosjekter som gjerne varer opp til ett år, til saker med frist på kun et par timer. Jeg kan også bli spurt om å forberede taler eller informasjon til den politiske ledelsen. Det er ofte møter internt i prosjektene jeg deltar på, samt møter med folk utenfor huset. Jeg liker at arbeidsdagen er så variert og at man stadig får nye og spennende arbeidsoppgaver. Det beste med jobben er at man blir utfordret og får tidlig mye ansvar, og at det alltid er dyktige kollegaer man kan støtte seg på. Det legger grunnlag for en god faglig utvikling. Også er det ganske kult at det daglig er avisoppslag om saker man selv har jobbet med.

BRUK AV FAGLIG BAKGRUNN

Som økonom i Finansdepartementet bruker man mye av den faglige bakgrunnen hele tiden. Jeg tror likevel det viktigste jeg lærte på studiet er å kunne sette seg inn i nye problemstillinger, lære å løse dem og formidle dem på en måte som gjør at man blir forstått.

TIPS

Kom og snakk med oss på karrieredager og bedriftspresentasjoner.