ÅSMUND | SKATTEØKONOMISK AVDELING

 

BAKGRUNN

Jeg er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og begynte i Finansdepartementet etter studiene. Jeg søkte meg til departementet fordi jeg tenkte at det faglige nivået var høyt, samtidig som en sitter tett på beslutningene og derfor faktisk kan få gjennom¬slag for gode faglige vurderinger også.

MIN ARBEIDSDAG

I Finansdepartementet sitter vi tett på regjeringen og kan gripe fatt i det aller meste av spørsmål som er faglig interessante og viktige. Jeg opplever at våre vurderinger blir lyttet til, både av politisk ledelse og i andre departementer. Det er spennende. Arbeidsdagene veksler mellom faglige vurderinger som må gjøres innenfor svært korte frister, og utredningsarbeid som strekker seg over lengre tid.

BRUK AV FAGLIG BAKGRUNN

Jeg bruker økonomifaget hele tiden. Det aller meste som staten driver med er jo begrunnet i en eller annen markedssvikt – eller burde i hvert fall være det. Da er det viktig å ha god forståelse for markedssviktene og hvordan de best kan håndteres. Noen ganger må vi komme med faglige vurderinger på stående fot. Andre ganger står vi overfor faglig veldig vanskelige spørsmål, som vi må bruke mye tid på å forstå. I begge tilfeller er ballasten fra studiene helt nødvendig.

TIPS

Jeg arbeidet mye som seminarleder under studiene, og hadde stor glede av det. Jobben som seminarleder ga meg både bedre faglig forståelse, og øving i formidle faglige innsikter til andre. Dette har jeg hatt stor nytte av i jobben i Finansdepartementet.