CECILIE | SKATTELOVAVDELINGEN

 

BAKGRUNN

Jeg var ferdig utdannet jurist i 2013. Det siste året på studiet var jeg vitenskapelig assistent, og skrev masteroppgave innen selskaps-, skatte-og EØS-rett. Deretter jobbet jeg noen år med skatterett som advokatfullmektig/advokat, frem til jeg begynte i Finansdepartementet i 2018. Som advokat fikk jeg innsikt i hvordan næringslivet prioriterer og hva som betyr mest for dem, og ikke minst hvordan regelverket fungerer i praksis. Jeg søkte meg til Skattelovavdelingen fordi jeg syntes det virket veldig spennende å få bruke den erfaringen til å bidra i utformingen av regelverket gjennom deltakelse i lovgivningsarbeidet.

MIN ARBEIDSDAG

Jeg ble ganske raskt etter oppstart med i et prosjekt som har som mål å forenkle skatte-og avgiftslovgivningen. I prosjektet har jeg vært med på å vurdere og utrede en stor mengde forslag til forenklinger. Det har vært veldig spennende og lærerikt å delta i et slikt prosjekt. Dette både fordi jeg har fått en bedre oversikt over deler av skatte-og avgiftsretten som fra før var lite kjent for meg, og fordi jeg har fått samarbeide med dyktige jurister, økonomer og personer med en ganske annen bakgrunn, som for eksempel forretningsutviklingsmiljøet i Skatteetaten. I tillegg til prosjektet har jeg gjort arbeid som kanskje er mer typisk for avdelingen, som å utarbeide høringsnotater, notater til politisk ledelse og proposisjonstekster. Jeg synes det er veldig spennende å få delta i lovgivningsarbeidet på denne måten, og å få være med på å utforme tekster som skal stå for ettertiden.

TIPS

Mitt tips er å velge relevante valgfag og tema for masteroppgaven. Da ser du om skatterett er noe du kunne tenke deg å jobbe med, samtidig som du vil ha noe å bidra med fra første stund. Skattefaglig bakgrunn er likevel ikke et krav – i Finansdepartementet får du gode muligheter til å lære deg faget! I tillegg gir praktikantordningen vår en god mulighet til å bli kjent med departementet.