COLIN | FINANSAVDELINGEN (FA)

BAKGRUNN

Jeg er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo, og ville gjerne jobbe med samfunnsaktuelle spørsmål og bruke utdannelsen min. Da tenkte jeg at Finansdepartementet ville være et passende sted, og det er det. Etter noen år i departementet, fikk jeg også anledning til å jobbe for OECD i Paris.

MIN ARBEIDSDAG

En typisk hverdag starter med at jeg lager en liste med det jeg har tenkt til å gjøre om morgenen, og når jeg er ferdig er listen like lang! Det skjer noe uforutsett hver dag, og ofte må en kaste seg rundt og håndtere saker som oppstår, enten fordi vi får et forslag fra et departement som må vurderes, et nytt oppdrag fra politisk ledelse eller en mediehenvendelse som må håndteres. I tillegg har vi faste prosesser i forbindelse med budsjettarbeidet som vi følger. Jeg liker at hverdagen består av både korte og lange oppgaver som en kan planlegge i forkant.

BRUK AV FAGLIG BAKGRUNN

I mange saker kommer en langt med sunn fornuft. Men det er klart at når man er med på å vurdere finanspolitikken og forslag med store økonomiske konsekvenser for stat og samfunn er det en fordel å ha en god økonomisk bakgrunn.

TIPS

Lær deg økonomifaget godt og engasjer deg i samfunnet. Da har du et godt utgangspunkt for å søke jobb hos oss.