ERIK OG INGRID | FINANSMARKEDSAVDELINGEN

 

BAKGRUNN

Vi er begge jurister fra Universitetet i Oslo, og begynte i Finansmarkeds­avdelingen rett etter studiet. Vi søkte oss til Finansdepartementet fordi det virket spennende å være med på lovgivningsprosesser og andre samfunnsviktige oppgaver. Vi ønsket også å jobbe i et sterkt fagmiljø.

MIN ARBEIDSDAG

I løpet av en arbeidsdag kan vi typisk jobbe med enkeltsaker, for eksempel klagesaker på vårt område og regelverksutvikling. Som ansatt i Finansdepartementet får du være med på å utforme regelverket, noe som er faglig utfordrende og en spennende del av jobben. Vi jobber også internasjonalt, som kan innebære å delta på internasjonale møter for å formidle norske synspunkter. Mye av regelverket vår avdeling jobber med, bygger på EØS-rett som skal gjennomføres i norsk rett. En arbeidsdag kan også bestå av å utforme talepunkter, informasjon og beslutningsgrunnlag for den politiske ledelsen i departementet.

BRUK AV FAGLIG BAKGRUNN

Det er lærerikt å jobbe i departementet, og vi får brukt vår faglige bakgrunn hver dag. Vi har interessante og dagsaktuelle arbeidsoppgaver. Som ansatt får du tidlig mye ansvar. Vi har også et veldig hyggelig og godt arbeidsmiljø.

TIPS

Finansdepartementet er en veldig spennende arbeidsplass. Vår avdeling tilbyr praktikantopphold, som vi anbefaler å søke på.