LIV-KRISTIN | FINANSAVDELINGEN

 

BAKGRUNN

Jeg har en master i internasjonal økonomisk politikk fra SciencesPo Paris og en bachelor fra Copenhagen Business School. Etter studiene jobbet jeg en kort stund som strategikonsulent før jeg fant min vei til Finansdepartementet. Dette var riktig valg for meg fordi jeg hadde lyst til å jobbe i skjæringspunktet mellom politikkutvikling og samfunnsøkonomi.

MIN ARBEIDSDAG

Gjennom jobben min får jeg et unikt innblikk inn i hvordan beslutningene som former landet vårt tas. Jeg jobber sammen med utrolig mange flinke folk, og sammen gir vi politikerne faglige råd i arbeidet med statsbudsjettet og andre løpende saker. I Finansavdelingen har vi rådgivere som jobber med alt fra sykehussektoren til næringslivspolitikken. Felles for oss er at vi alltid vurderer de økonomiske konsekvensene av politikkforslag. Jeg liker veldig godt muligheten til å bruke økonomisk teori inn i arbeidet med aktuelle problemstillinger av betydning for samfunnet. Jobben er travel og utfordrende til tider, men det er også det jeg liker ved den. Det blir aldri kjedelig, og du lærer hele tiden nye ting. Dessuten er det inspirerende å være del av et fagmiljø der folk brenner for jobben sin.

BRUK AV FAGLIG BAKGRUNN

Jeg bruker det jeg lærte på skolebenken daglig, samtidig som jeg hele tiden må sette meg inn i nye problemstillinger. Skulle jeg sitte fast, så har Finansdepartementet nok av sterke fagfolk som tar seg tid til å drøfte faglige spørsmål.

TIPS

Hvis du er opptatt av økonomi, politikk og samfunnet i stort bør du  vurdere å søke deg til Finansdepartementet. Jeg kan love at i Finansdepartementet er tempoet høyt, utfordringene spennende og påvirkningsmuligheten reell.