Foto: Rune Kongsro
EVA | SL

«Det jeg liker ved jobben, er for det første at det er et spennende sted å jobbe med den viktige rollen Finansdepartementet har i samfunnet»

EVA | SL

Jeg var ferdig utdannet jurist i 2010 og jobbet i to år som advokatfullmektig før jeg begynte i Finansdepartementet i 2012. Jeg hadde skatterett på studiet og likte det så godt at jeg valgte å skrive masteroppgave innenfor skatterett. Etter å ha jobbet som advokatfullmektig der jeg praktiserte skatteregelverket, hadde jeg lyst til å få innsikt i hvordan skattereglene ble utarbeidet. I tillegg visste jeg at man i Finansdepartementet blir en del av et veldig godt skattefaglig miljø med lærings- og utviklingsmuligheter.

Arbeidshverdagen min er variert, og jeg har mange forskjellige typer arbeidsoppgaver. Jeg er tilknyttet Nærings- og kapitalskatteseksjonen, der jeg blant annet jobber med regelutvikling på sentrale næringsområder, som for eksempel petroleumsskatt. Dette er spennende arbeid hvor vi jobber tett opp mot den politiske ledelsen i departementet. Andre oppgaver er å skrive tolkningsuttalelser om hvordan gjeldende rett er å forstå, eller notater til den politiske ledelsen om ulike skattejuridiske problemstillinger. Jeg svarer også på henvendelser fra advokater, selskaper og privatpersoner som lurer på hva som er gjeldende rett på forskjellige områder. Arbeidshverdagen varierer mellom hektiske dager med korte tidsfrister og dager med tid til å fordype seg i utredningsoppgaver. Det jeg liker ved jobben, er for det første at det er et spennende sted å jobbe med den viktige rollen Finansdepartementet har i samfunnet. Jeg får god innsikt i hvordan sentralforvaltningen fungerer og hvordan Norge styres. I tillegg til å jobbe i et godt fagmiljø med mange flinke skattejurister får jeg jobbe tverrfaglig med økonomer. Det er veldig lærerikt og interessant.

Min faglige bakgrunn bruker jeg stort sett hele tiden i arbeidshverdagen, der mye av tiden går med til å utrede juridiske problemstillinger.

Selv om det ikke er et krav, tror jeg det kan være hensiktsmessig å velge relevante valgfag og et relevant tema for masteroppgaven dersom man ønsker å jobbe i Finansdepartementet. I tillegg vil jeg absolutt anbefale å søke på praktikantordningen vår som gir en god mulighet til å bli kjent med departementet.