GURO | ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

 

BAKGRUNN

Jeg har studert bibliotek-og informasjonsvitenskap ved den daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet. Her lærte jeg blant annet ulike metoder for organisering, klassifisering og gjenfinning av informasjon. Underveis i studiet fordypet jeg meg i faget arkivistikk, ønsket om å fordype meg ytterligere gjorde at jeg utelukkende valgte å søke på jobber tilknyttet arkiv etter endt studium. Jeg har tilsammen jobbet 10 år innenfor fagområdet arkiv, før jeg kom hit har jeg jobbet ved både offentlig og privat virksomhet. I Finansdepartementet kommer man tett på samfunnsaktuelle temaer, og det å få være et bindeledd mellom samfunn, informasjon og embetsverk gjør dette til en veldig interessant jobb.

MIN ARBEIDSDAG

I Informasjonsforvaltningsseksjonen er vi ni ansatte, vi har et bredt sett med arbeidsoppgaver som vi rullerer på å ha ansvaret for, som for eksempel å besvare interne og eksterne henvendelser, journalføre/ arkivere dokumenter, motta og formidle innsynsbegjæringer. Vi forvalter også to ulike systemer, et saksbehandlingssystem og et dokumenthåndteringssystem. Det er to svært ulike regelsett som styrer både oppsett og bruken av disse systemene, for å kunne forvalte disse på en god måte må man ha kunnskap og en dypere forståelse av hvordan systemene fungerer. Det jeg liker spesielt godt ved jobben min er det å finne styrker og svakheter ved hver av systemene, både funksjonelt og teknisk, for så å finne gode løsninger for dette.

BRUK AV FAGLIG BAKGRUNN

Jeg bruker den faglige bakgrunnen min hver dag. Foruten det mer åpenbare som organisering av informasjon, setter jeg pris på å ha en grunnleggende forståelse av databaseteori, SQL og bruken av XML.

TIPS

I Finansdepartementet finnes det mange kunnskapsrike og dyktige kollegaer, i tillegg er fellesskapet og det sosiale i fokus, noe som gjør dette til en arbeidsplass man kan trives veldig godt ved.