JULIE | SKATTEØKONOMISK AVDELING

 

BAKGRUNN

Jeg har en mastergrad i miljø-og ressursøkonomi fra LSE. Da jeg var på vei hjemover kom jeg plutselig over en ledig stilling i Skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet. Dette passet ideelt for meg som hadde tilbrakt det siste året på et studium som konsentrerte seg om hvordan skatter og avgifter benyttes i klimapolitikken. Som bachelorstudent hadde jeg også et praktikantopphold ved EU-delegasjonen i Brussel, hvor jeg jobbet tett sammen med de to utsendingene fra Finansdepartementet. Dermed hadde jeg jo litt kjennskap til departementet, arbeidsformen, og problemstillingene som melder seg når man jobber hos oss.

MIN ARBEIDSDAG

Dagene er ulike og arbeidsoppgavene varierer med sesong. På høsten er arbeidet i all hovedsak konsentrert rundt statsbudsjettet. Da er det korte frister og høyt press. På våren er det større rom for faglig fordypning. Da kan man for eksempel sitte i større arbeidsgrupper, enten internt i departementet eller på tvers av departmentsfellesskapet. Det siste året har jeg også arbeidet med en stortingsmelding om ulikhet. Dette arbeidet har gitt ytterlige muligheter til å gå i dybden av faglige problem­stillinger tilknyttet ulikhet og fordeling. Når man jobber med stortings­meldinger arbeider man gjerne tett sammen med politisk ledelse i ett eller flere departementet. Det synes jeg er interessant, for da får man innsikt også i de andre departementenes virkeområder.

BRUK AV FAGLIG BAKGRUNN

Jeg bruker samfunnsøkonomisk teori hver dag, for eksempel når vi vurderer kortsiktige fordelingsvirkninger eller mer langsiktige arbeids­tilbudseffekter av endringer i personskatten. Gjennom studiene lærer man også å strukturere skriftlige produkter på en hensiktsmessig måte. Denne erfaringen er gull verdt i departementene, hvor mesteparten av kommunikasjonen er skriftlig, og gjerne i form av notater.

TIPS

Vær samfunnsengasjert. Det skader heller ikke å ha kontroll på teorien og ikke minst bli god til å skrive! Hos oss er arbeidsformen hovedsakelig skriftlig, og det er en fryd når man får notater elle andre skriftlige produkter som er velstrukturerte og velformulerte!