MALENE | ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

 

BAKGRUNN

Jeg begynte i Finansdepartementet for fem år siden, da jeg var ferdig med min master på Universitetet i Oslo. Jeg har en master i Kunnskap, utdanning og læring, med spesialisering i Læring, teknologi og arbeid – men kort fortalt er det en master i Arbeids-og organisasjonspedagogikk. Da departementet søkte etter en ny HR-medarbeider som blant annet skulle jobbe med kompetanseutvikling ble jeg nysgjerrig og søkte stillingen. I dag har jeg også ansvar for profilering av departementet som en attraktiv arbeidsgiver og rekruttering. I tillegg jobber jeg med mange andre HR oppgaver som onboarding av nytilsatte, medarbeiderundersøkelser, arbeidsmiljø, etikk, personvern m.m.

MIN ARBEIDSDAG

Min hverdag er varierende, nettopp fordi jeg får mulighet til å jobbe bredt med HR og har derfor mange ulike arbeidsoppgaver. En dag kan typisk bestå av å bistå fagavdelingene med å gjennomgå tester i forbindelse med annengangsintervjuer. En annen dag kan jeg stå en hel dag på stand på en karrieredag og snakke med studenter som har spørsmål om hvordan det er å jobbe i departementet og deres karrieremuligheter hos oss.

BRUK AV FAGLIG BAKGRUNN

Det varierer hvorvidt jeg bruker min faglige bakgrunn i departementet. Mye har jeg også lært meg gjennom det daglige arbeidet – som for eksempel rekruttering da dette ikke var noe jeg hadde studert på forhånd. Finansdepartementet er gode på å gi ansatte muligheter for kompetanseutvikling, enten gjennom faglige utfordrende arbeidsoppgaver eller videreutdanning. Jeg har fått mulighet til å ta videre studier underveis mens jeg har vært her, og til høsten skal jeg for eksempel fordype meg i økonomi og ledelse på Handelshøyskolen BI.

TIPS

Mitt tips hvis du er interessert i en karriere i departementet er å snakke med oss når vi står på stand eller holder bedriftspresentasjoner. Det kan også være lurt å søke seg til studentengasjementet for økonomer eller praktikantoppholdet for jurister.