MAREN | FINANSMARKEDSAVDELINGEN

BAKGRUNN

Jeg begynte i Finansmarkedsavdelingen høsten 2016. Da hadde jeg nettopp gjort ferdig en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen. Jeg har alltid vært samfunnsengasjert, og i Finansdepartementet får man en ganske unik mulighet til å jobbe i skjærings­punktet mellom fag og politikk. Derfor søkte jeg meg hit.

MIN ARBEIDSDAG

Det typiske med arbeidshverdagen i Finansdepartementet er at ingen dager er like. Noen dager kan være svært hektiske, med korte tidsfrister og mange e-poster inn og ut. Andre dager er det tid til å konsentrere seg om utredningsoppgaver. Hverdagen er også variert i form av at jeg har mange forskjellige typer arbeidsoppgaver innen ulike felt.

Det jeg liker ved jobben er først og fremst at Finansdepartementet er et spennende sted å jobbe, og at arbeidsdagen er så variert. I tillegg får man jobbe med utrolig flinke og hyggelige folk, og med nærhet til politiske beslutninger. Vi samarbeider ofte med juristene i avdelingen, og det gir en tverrfaglighet som er interessant og lærerik. I tillegg får man selv som nyutdannet raskt mye ansvar og påvirkningskraft.

BRUK AV FAGLIG BAKGRUNN

Samfunnsøkonomisk tankegang ligger til grunn for alle vurderingene vi gjør, så sånn sett bruker jeg min faglige bakgrunn hele tiden. Det er særlig evnen til å tenke helhetlig som er det viktigste man får med seg fra økonomistudiet, men det skader ikke å ha tatt fag som er relevante for det området man ønsker seg inn på.