Foto: Rune Kongsro
MARTHE | ADA

«Det som kjennetegner ansatte i Finansdepartementet, er engasjementet og den genuine interessen for det de jobber med.»

MARTHE | ADA

Jeg har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, og har dermed ikke den mest vanlige bakgrunnen for en jobb i Finansdepartementet. Motivasjonen min for å søke jobben var de spennende arbeidsoppgavene som ble beskrevet i annonsen.

Jeg jobber ganske bredt med ulike HR-oppgaver, noe som gjør at dagene er ganske varierte. Det er alt fra å gi tilbakemelding på en personlighetstest i et jobbintervju eller analysere data fra en arbeidsmiljøundersøkelse til å arrangere lederutviklingskurs. Jeg liker veldig godt bredden i alle oppgavene, det gjør at jeg får en god forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer i departementet.

Jeg bruker veldig mye av det jeg har lært fra studiene i jobben, og det er ikke sjelden jeg henter fram fagbøker og forskningsartikler for å oppdatere meg på noe jeg jobber med. I tillegg er det viktig å være flink til å kommunisere skriftlig, så alt arbeidet med å skrive oppgaver og artikler fra studiene har også kommet til nytte.

Det som kjennetegner ansatte i Finansdepartementet, er engasjementet og den genuine interessen for det de jobber med. Dersom du virkelig er opptatt av noen av fagområdene det jobbes med her, vis det allerede i søknaden din!