AGNES | ØKONOMIAVDELINGEN

 

BAKGRUNN

Jeg tok en mastergrad i samfunnsøkonomi på Blindern, startet karrieren i Norges Bank og fortsatte i Arbeids-og sosialdepartementet. Etter noen år i Arbeids-og sosialdepartementet ønsket jeg etter hvert å jobbe mer med makroøkonomiske problemstillinger. I tillegg var jeg nysgjerrig på internasjonalt samarbeid. Da det dukket opp en ledig stilling i seksjon for Internasjonal økonomi i Finansdepartementet, var jeg ikke i tvil – her måtte jeg søke. Det har klart levd opp til forventningene. Å komme til Finansdepartementet var litt å få det beste fra to, om ikke tre, verdener. Her har jeg fått mulighet å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk og samtidig fått innsikt i hvordan internasjonalt politisk samarbeid foregår.

MIN ARBEIDSDAG

En stor del av arbeidstiden går med til å analysere data og vurdere den økonomiske situasjonen hos våre handelspartnere. Dette kan både innebære å svare ut bestillinger med kort frist og dypere, mer langsik­tige analyser. Andre dager kan jeg vurdere norske interesser i saker som skal tas opp i et internasjonalt forum, forberede statsrådens reiser, eller ta imot en utenlandsk delegasjon. Det skjer også alltid noe i den internasjonale økonomien, og det er viktig å holde oversikt og ha innsikt i politiske forhold internasjonalt, enten det er Brexit, handelskonflikter eller italiensk budsjettkrise. Muligheten til å stadig lære noe nytt gjør denne jobben veldig spennende.

BRUK AV FAGLIG BAKGRUNN

Det er viktig å ha en generell god økonomisk forståelse i alt arbeidet. Jeg bruker også mye konkret kunnskap fra spesielt makrofagene. Gjennom arbeidet utvikler jeg også kunnskapen ytterligere.

TIPS

Bruk muligheten til å snakke med de som står på Finansdepartementets stand på studiemesser. Dersom du har mulighet til det kan det være fint å rette masteroppgaven mot problemstillinger som er relevante for et departement. Blir du kalt inn til intervju er det lurt å kikke i noen av publikasjonene som Finansdepartementet gir ut, for eksempel nasjonalbudsjettet eller finansmarkedsmeldingen. Du skal heller ikke være redd for å stille med et litt undrende og åpent sinn. Det finnes mange gode svar på de fleste spørsmål.