REIDUN | AVDELING FOR FORMUESFORVALTNING

 

BAKGRUNN

Som økonomistudent ved Norges Handelshøyskole og HEC Lausanne, spesialiserte
jeg meg i makroøkonomi og finans. Jeg søkte meg til Finansdepartementet ut fra et ønske om brede læringsmuligheter i skjæringsfeltet mellom fag og politikk. Det ønsket er helt klart blitt innfridd!

Jeg har jobbet i Finansavdelingen, Økonomiavdelingen og nå Avdeling for formuesforvaltning. Over tid har jeg arbeidet med både statsbudsjettet, konjunkturanalyse og pengepolitikk, internasjonalt økonomisk samarbeid og forvaltningen av Statens pensjonsfond. En god, faglig ballast er viktig for arbeidet i departementet. I tillegg må en kunne anvende faget på praktiske problemstillinger, være seg aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland eller rammeverket for en ansvarlig forvaltning av fondet.

MIN ARBEIDSDAG

Arbeidsdagene er varierte og utfordrende. Jobben innebærer en god kombinasjon av selvstendig arbeid og prosjektarbeid, samt av dagsaktuelle oppgaver og faglig fordypning. De som jobber her har en genuin interesse for sitt arbeidsfelt, og det er et godt miljø både faglig og sosialt.

TIPS

Snakk med oss som jobber her på karrieredager eller bedriftspresentasjoner. Studenter kan også søke på engasjement hos oss. I tillegg til relevant fagbakgrunn, vil gode samarbeids- og kommunikasjonsevner komme til nytte. Allerede tidlig i karrieren vil du få jobbe med spennende og utfordrende oppgaver. På litt lenger sikt er det gode utviklingsmuligheter, for eksempel gjennom videreutdanning, hospitering, utenlandsopphold og mentorordning.