SÖLVI | ØKONOMIAVDELINGEN

 

BAKGRUNN

Jeg har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Før det studerte jeg både i Reykjavik og i Toulouse. Så jobbet jeg i noen år i et forskningsinstitutt på Island. Min bakgrunn er hovedsakelig innenfor offentlig samfunnsøkonomi, og med den bakgrunnen mente jeg Finansdepartementet er et av de mest hensiktsmessige stedene å jobbe. I tillegg fikk jeg inntrykk at departementet er faglig sterkt. Noe som jeg har fått bekreftet siden jeg begynte.

MIN ARBEIDSDAG

En vanlig arbeidsdag begynner med en kaffe og en gjennomgang av avisene. Jeg er ansvarlig for å følge med i finansmarkedene, og derfor bruker jeg regelmessig tid til å oppdatere meg på situasjonen. Jeg jobber også med en del langsiktige analytiske arbeidsoppgaver, for eksempel hvordan finanspolitikken påvirker norsk økonomi. Da jobber jeg mye med økonometri. I tillegg pleier det ofte å komme inn uforventede saker med korte tidsfrister. Arbeidsdagene mine er derfor veldig varierte.

BRUK AV FAGLIG BAKGRUNN

Jeg bruker min faglig bakgrunn mye. For det første er kunnskap i økonometri avgjørende for mange av arbeidsoppgavene jeg har. For det andre er kunnskap om økonomisk teori nyttig til å forstå hvordan økonomien fungerer.

TIPS

Gode karakterer og relevant erfaring er selvfølgelig viktig, men i tillegg er det viktig å være interessert i samfunnsspørsmål og økonomifaget. Man må også ha gode evner til å fremstille vanskelige problemstillinger på en forståelig måte. Det som overrasket meg var at selv om man må jobbe hardt med krevende oppgaver, preges arbeidsmiljøet av mye moro.